Ładowanie...

Druhé stretnutie Pracovnej skupiny na prípravu návrhu programu 2021-2027

Druhé stretnutie Pracovnej skupiny na prípravu návrhu programu 2021-2027
16. januára 2020 sa v Krakove uskutočnilo druhé stretnutie pracovnej skupiny na prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027.

Počas stretnutia sa diskutovalo o predbežných výsledkoch sociálno-ekonomickej analýzy oprávneného územia, ako aj o úvodnom paneli týkajúceho sa vstupych predpokladov potrebných pre analýzu SWOT / TOWS.

Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na 13.2.2020.
Pozri tiež
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vyhlásená VIII. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij