Ładowanie...

III. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu 2021-2027

III. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu 2021-2027
13.02.2020 sa v Sliezskom vojvodskom úrade v Katoviciach uskutočnilo ďalšie zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Počas stretnutia:

- pokračovali sme v práci na socioekonomickej analýze oprávneného územia (diskusia o rozsahu potrebných doplnení na základe pripomienok, ktoré oznámili členovia PS),

- prediskutovali sme výsledky zrealizovaných delfských prieskumov a workshopov expertov,

- uskutočnil sa panel zameraný na validáciu (zhrnutie) výsledkov analýzy SWOT/TOWS.

Nasledujúce zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 11.-12. marca 2020.


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij