Ładowanie...

KURZ E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI

KURZ E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na bezplatný internetový kurz "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI".

Ak chcete:

 • výšiť svoje odborné kvalifikácie
 • zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce
 • profesionálne prezentovať a propagovať svoju firmu alebo svoj výrobok v sieti
 • dozvedieť sa ako vybudovať e-biznis od základov s využitím internetu
 • odhaliť zásady podnikania a predaja rôznych výrobkov v sieti

Ste nezamestnaní, hľadáte spôsob, ako rozvinúť svoju firmu, máte nápad na podnikanie v internete

Ak nemáte čas cestovať ani zúčastňovať sa na stacionárnych školeniach, ale chcete sa odborne rozvíjať

Ak bývate na poľsko-slovenskom pohraničí alebo chcete tu realizovať svoje profesionálne plány

 

Zúčastnite sa na bezplatnom internetovom kurze „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi"

 • 6 tematických modulov
 • Viac ako 400 strán praktických poznatkov
 • 10 mesiacov
 • Stacionárny a mobilný prístup
 • Priaznivá dvojjazyčná e-learningová platforma www.e-plskedu.eu/sk
 • Modulové konzultácie a webináre
 • Dodatočné stacionárne tvorivé dielne
 • Kurz a materiály v poľskom a slovenskom jazyku
 • Kurz vedený skúseným expertom
 • Certifikát potvrdzujúci ukončenie kurzu

 

Prihláste sa už dnes pomocou on-line formulára: www.ezus-tatry.eu

Kurz je organizovaný v rámci mikroprojektu s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020


Pozri tiež
Dňa 6. októbra 2018 vás pozývame na spoločné oslavy Európskeho dňa spolupráce 2018 v rámci ročného programu Interreg Poľsko - Slovensko.
Zmeny v Príručke pre prijímateľa
Chceli by sme Vás informovať, že 5. septembra 2018 monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa a niektorých prílohách.
Spoločný technický sekretariát hľadá angažovaných a dynamických pracovníkov so záujmom o prácu v projektovom a programovom tíme.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij