Ładowanie...

Ohlásenie III. zasadnutia Pracovnej skupiny

Ohlásenie III. zasadnutia Pracovnej skupiny
13. februára sa v Katoviciach uskutoční tretie zasadnutie Pracovnej skupiny zaoberajúcej sa prípravou projektu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027.

V programe nasledovného zasadnutie PS sa o. i. nachádzajú:

  • Pokračovanie práce na sociálno-ekonomickej analýze oprávneného územia
  • Predstavenie informácií o paneloch expertov
  • Zosumarizovanie výsledkov analýzy SWOT/TOWS (schvaľovací panel)

Pozri tiež
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vyhlásená VIII. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij