Ładowanie...

Oznámenie pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty, v súvislosti s pandémiou COVID-19

Oznámenie pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty, v súvislosti s pandémiou COVID-19
Súčasná situácia spojená s pandémiou môže mať výrazný vplyv na realizáciu úloh naplánovaných v rámci projektov.

Sme si vedomí, že v aktuálnej situácii môžete byť nútení odvolať, presunúť úlohy, alebo príp. vykonať iné nevyhnutné zmeny v projektoch. Zároveň si uvedomujeme, že táto situácia môže v rôznej miere sťažiť dodržanie termínov vyplývajúcich z programových dokumentov a mať vplyv na oprávnenosť výdavkov.

S cieľom zmierniť prípadné následky tejto situácie Riadiaci orgán (Ministerstvo fondov a regionálnej politiky PR), Národný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a  Spoločný technický sekretariát navrhujú rad opatrení spočívajúcich v  pružnejšom uplatňovaní pravidiel uvedených v Príručke pre prijímateľa.

Detaily nájdete v prílohe.


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij