Ładowanie...

Pozvanka na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Pozvanka na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
S radosťou Vás pozývame na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2017 v Ščavnici.

Tohtoročná edícia je realizovaná v rámci Európskeho dňa spolupráce 2017. Podujatie bude organizované plenérovo v Centre kultúry a rekreácie Promechatka na Głównej ulici 27 vŠčavnici. Pre plánovaných cca 300 účastníkov sú pripravené 2 hlavné časti dňa. Predpoludním sa skupina 80 súťažiacich vydá na bežecko-cyklistické preteky, ktorých trasa bude prebiehať malebnými pieninskými chodníkmi acyklotrasami zrealizovanými aj vďaka nášmu Programu. Na druhú časť dňa máme naplánované množstvo atrakcií, napr. lekcie salsy alebo koncerty dvoch regionálnych kapiel zPoľska aSlovenska. Podujatie je otvorené verejnosti.

 

Detailný program podujatia sopisom atrakcií nájdete vprílohe.

 

Pozývame Vás na aktívnu účasť aspoločnú propagáciu úspechov nášho Programu na poľsko-slovenskom pohraničí.
Pozri tiež
Súťaž RegioStars Awards 2018
Ste prijímateľom programu Interreg Poľsko – Slovensko? Vyznačuje sa váš projekt originalitou a inovatívnosťou? Chcete súťažiť s najlepšími o titul RegioStars 2018? Zapojte sa do súťaže RegioStars Awards, ktorú organizuje Európska komisia.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij