Ładowanie...

Súťaž RegioStars

Súťaž RegioStars
2. marca sa začala súťaž RegioStars, ktorá potrvá do 9. mája 2020.

Tento rok sa ceny budú udeľovať v týchto kategóriách:

  1. Priemyselná transformácia pre inteligentnú Európu
  2. Obehové hospodárstvo pre zelenú Európu
  3. Zručnosti a vzdelávanie pre digitálnu Európu
  4. Zapojenie občanov pre súdržné európske mestá
  5. Posilnenie postavenia mládeže v rámci nadhraničnej spolupráce – 30 rokov Interreg (Téma roka).

Viac podrobností je uvedených na stránke Európskej komisie na tomto odkaze, a v Sprievodcovi pre prijímateľov, ktorí sa budú chcieť zúčastniť na súťaži.

V mene Euroregionu Tatry Vás srdečne pozývame k účasti na súťaži. Veríme, že cezhraničné projekty môžu mať úspech! Môžete počítať s prispením a pomocou z našej strany.


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij