Ładowanie...

Súťaž RegioStars Awards 2018

Súťaž RegioStars Awards 2018
Ste prijímateľom programu Interreg Poľsko – Slovensko? Vyznačuje sa váš projekt originalitou a inovatívnosťou? Chcete súťažiť s najlepšími o titul RegioStars 2018? Zapojte sa do súťaže RegioStars Awards, ktorú organizuje Európska komisia.

Tohtoročné súťažné kategórie sú:

1.        Podpora inteligentnej transformácie priemyslu

2.        Dosahovanie udržateľného rozvoja znižovaním emisií oxidu uhličitého

3.        Vytváranie lepšieho prístupu k verejným službám

4.        Zvládnutie problémov spojených s migráciou

5.        Téma roka 2018: Investovanie do kultúrneho dedičstva

Odmenou pre víťazov bude propagačný film o projekte a pohár a certifikát RegioStars 2018. Odovzdávanie ocenení sa uskutoční počas slávnostného galavečera 9. októbra 2018 v Bruseli počas Európskeho týždňa regiónov a miest. Finalisti budú pozvaní na ceremóniu a dostanú certifikát a medailu, a finálové projekty budú uvedené v brožúre vydanej Európskou komisiou a v databáze osvedčených postupov uverejňovanej na stránke InfoRegio.

Prihlášky do súťaže môžu zasielať vedúci projektov po získaní súhlasu riadiaceho orgánu. V rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko je možné prihlásiť maximálne dva projekty do danej kategórie.

Prihlášky je potrebné zaslať do 15. apríla výhradne online pomocou  stránky.

Viac informácií nájdete na stránkach Európskej komisie a funduszeeuropejskie.gov.pl


Pozri tiež
Súťaž RegioStars Awards 2018
Ste prijímateľom programu Interreg Poľsko – Slovensko? Vyznačuje sa váš projekt originalitou a inovatívnosťou? Chcete súťažiť s najlepšími o titul RegioStars 2018? Zapojte sa do súťaže RegioStars Awards, ktorú organizuje Európska komisia.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij