Ładowanie...

VII. Zasadnutie Výboru mikroprojektov

VII. Zasadnutie Výboru mikroprojektov
Dňa 10. januára 2020 sa uskutoční VII. Zasadnutie Výboru mikroprojektov týkajúceho sa strešných projektov realizovaných v partnerstve Euroregiónu „Tatry” s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Stretnutie sa uskutoční v Nowom Trhu. Program stretnutia je nasledovný:

- prezentácia o stave realizácie strešných projektov s názvom „Spája nás príroda a kultúra” a „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí”

- výber projektov, którym bude poskytnutý finančný príspevok spomedzi projektov predložených v rámci III. výzvy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia (1. os programu)

- aktualizácia harmonogramu realizácie vyššie uvedených strešných projektov na rok 2020.


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij