Ładowanie...

Zasadnutie Monitorovacieho výboru 10.-11. decembra

Zasadnutie Monitorovacieho výboru 10.-11. decembra
Informujeme, že v dňoch 10.-11. decembra 2019 sa bude v Rzeszowe konať nasledujúce zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

V rámci zasadnutia sa plánuje:

  • schválenie vybraných projektov na poskytnutie finančného príspevku v rámci 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava",
  • schválenie projektu č. PLSK.01.01.00-18-0143/17 z oblasti dedičstva na poskytnutie finančného príspevku po ukončení hodnotenia súvisiaceho so zmenou partnerov,
  • schválenie zmien v pláne hodnotenia programu,
  • prerokovanie stavu realizácie informačno-propagačných činností v roku 2019 a  schválenie zmien v stratégii komunikácie programu a ročného plánu informačno-propagačných činností na rok 2020,
  • prerokovanie stavu implementácie Technickej pomoci a schválenie zmien v žiadostiach TP,
  • diskusia o implementácii strešných projektov a o stave prác súvisiacich s prípravou nového programu.

O rozhodnutiach výboru Vás budeme informovať na internetovej strane.


Pozri tiež
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vyhlásená VIII. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij