Ładowanie...

Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra”

Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra”
Dňa 10. januára 2020 sa na Obecnom úrade v Novom Trhu uskutočnilo VIII. zasadnutie Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Výbor mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 zo strešného projektu „Spája nás príroda a  kultúra” v rámci 1. prioritnej osi vybral 33 projektov, ktorým bude poskytnutý finančný príspevok.

Súhrnná hodnota finančného príspevku z EFRR pre vybrané mikroprojekty predstavuje 2,3 mil. eur. Prijímateľmi mikroprojektov sú poľské a slovenské obce, mestá, kultúrne inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie. Realizácia mikroprojektov bude riadená v partnerstve Zväzu Euroregión „Tatry” v  Novom Trhu s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.

Nižšie uvádzame kompletný zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené pridelenie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a  kultúra” Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (tretia výzva).

Výbor okrem iného prijal rozhodnutie o  vytvorení rezervného zoznamu skladajúceho sa z dvoch individuálnych mikroprojektov predložených Žilinskému samosprávnemu kraju (Rezervný zoznam zverejňujeme nižšie).

Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku

Rezervný zoznam


Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij