Ładowanie...

Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra”

Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra”
Dňa 10. januára 2020 sa na Obecnom úrade v Novom Trhu uskutočnilo VIII. zasadnutie Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Výbor mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 zo strešného projektu „Spája nás príroda a  kultúra” v rámci 1. prioritnej osi vybral 33 projektov, ktorým bude poskytnutý finančný príspevok.

Súhrnná hodnota finančného príspevku z EFRR pre vybrané mikroprojekty predstavuje 2,3 mil. eur. Prijímateľmi mikroprojektov sú poľské a slovenské obce, mestá, kultúrne inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie. Realizácia mikroprojektov bude riadená v partnerstve Zväzu Euroregión „Tatry” v  Novom Trhu s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.

Nižšie uvádzame kompletný zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené pridelenie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a  kultúra” Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (tretia výzva).

Výbor okrem iného prijal rozhodnutie o  vytvorení rezervného zoznamu skladajúceho sa z dvoch individuálnych mikroprojektov predložených Žilinskému samosprávnemu kraju (Rezervný zoznam zverejňujeme nižšie).

Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku

Rezervný zoznam


Pozri tiež
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vyhlásená VIII. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij