Ładowanie...

SPRÁVY

Výročná správa z realizácie Programu za rok 2019 schválená Európskou komisiou
2020-07-08
Európska komisia schválila výročnú správu o realizácii programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 za rok 2019.
30 rokov Interreg v objektíve – súťaž pre prijímateľov
2020-06-29
Pozor! Vážení prijímatelia, STS predlžuje termín na prihlásenie sa do fotografickej súťaže do 15. júla 2020!
IV. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí
2020-06-15
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 15.6.2020 vyhlasuje IV. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Oznámenie v súvislosti s pandémiou covid-19 pre mikroprijímateľov, ktorí realizujú mikroprojekty
2020-06-10
V súvislosti so súčasnou situáciou spôsobenou vyhlásením stavu epidémie (SARS-CoV-2), ktorý môže ovplyvniť termín realizácie jednotlivých úloh v mikroprojektoch a vyvolať potrebu predĺženia doby trvania mikroprojektu (možné predĺženie na viac ako 18 mesiacov), čo môže spôsobiť problémy s finančnou likviditou partnerov, ktorí realizujú mikroprojekty, sa umožňuje častejšie podávanie Správ o realizácie mikroprojektov predkladaním čiastkových/dodatočných správ (v súlade s Oznámením pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v súvislosti s pandémiou COVID-19) pri dodržaní pravidiel uvedených v Postupe.
Pozor! Newsletter  Euroregiónu Tatry
2020-06-08
Pozývame vás na prečítanie najnovšieho newsletteru Euroregiónu Tatry.
Workshopy Pracovnej skupiny
2020-06-02
V rámci prípravy programu cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 medzi Poľskom a Slovenskom sa v máji tohto roku uskutočnili workshopy venované spracovaniu driev problémov/driev cieľov.
Nowe! Newsletter  Euroregiónu Tatry
2020-04-03
Pozývame vás na prečítanie najnovšieho newsletteru Euroregiónu Tatry
Oznámenie pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty, v súvislosti s pandémiou COVID-19
2020-04-02
Súčasná situácia spojená s pandémiou môže mať výrazný vplyv na realizáciu úloh naplánovaných v rámci projektov.
Kampaň pri príležitosti 30. výročia Interreg
2020-03-20
Tento rok spoločenstvo Interreg slávi svoje 30. výročie. Pri tejto príležitosti Európsky týždeň regiónov a miest pozýva projekty k spolupráci! Pokiaľ sa Váš projekt hodí do niektorej z troch tém (Zelenšia Európa, Zapojenie mladých a Všetci máme susedov), prihláste sa a staňte sa partnerom podujatia, aby ste sa mohli prezentovať na európskej úrovni!
Súťaž RegioStars
2020-03-20
2. marca sa začala súťaž RegioStars, ktorá potrvá do 9. mája 2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij