Ładowanie...

SPRÁVY

Zasadnutie Monitorovacieho výboru 10.-11. decembra
2019-11-19
Informujeme, že v dňoch 10.-11. decembra 2019 sa bude v Rzeszowe konať nasledujúce zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.
Informačný a propagačný seminár
2019-11-08
22. novembra 2019 r. spolu s Maršalkovským úradom Malopoľského vojvodstva srdečne Vás pozývame na seminár s názvom „Ako podporovať kultúrne dedičstvo na pohraničí?”
Zmena programu Poľsko-Slovensko 2014–2020 bola potvrdená
2019-10-23
Dostaneme viac finančných prostriedkov na cestné projekty v pohraničí.
Oznámenie o odpisoch predstavujúcich dvojité financovanie
2019-10-04
Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 pripomína, že v súlade s čl. 65 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. a 1303/2013 nie je povolené dvojité financovanie výdavkov.
STS Kraków - vyhlásenie výberového konania na pozíciu Project Officer / Program Officer
2019-09-27
Dávame Vám do pozornosti výberové konanie na pozíciu Project Officer / Program Officer v STS.
Výročné podujatie Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014 -2020
2019-09-17
V minulý víkend (7.-8. septembra 2019) v Krinici-Zdroju sa uskutočnilo Výročné podujatie Programu Interreg V-A Poľsko-–Slovensko 2014 -2020.
2019-08-30
Dňa 22. augusta 2019 zasadal v sídle Žilinského samosprávneho kraja v Žiline výbor pre mikroprojekty programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
2019-08-16
Informujeme Vás, že Výročné podujatie 2019 Programu Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020 organizované v rámci osláv Európskeho dňa spolupráce, sa uskutoční 7.-8. septembra 2019 v Krynici-Zdroji (pešia zóna, ul. Nowotarskiego).
Slávnostný koncert k ukončeniu predsedníctva Slovenskej Republiky vo Vyšehradskej skupine
2019-07-10
8. júla, v Divadle Julia Słowackého v Krakove, sa uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti ukončenia slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.
2019-01-15
Národný orgán vydal Usmernenie pre prijímateľov k zadávaniu zákaziek, ktoré platí od 1.1.2019.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij