Ładowanie...

SPRÁVY

2018-12-19
11. decembra 2018 Európska komisia (EK) schválila zmenu programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Zmena spočíva vo zvýšení rozpočtu o 23,6 mil. EUR. Sú to finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktoré boli pôvodne určené na spoluprácu na vonkajších hraniciach Európskej únie.
2018-10-24
Minister Investícií a Rozvoja vydal pozmeňujúce nariadenie vo veci pomoci de minimis a verejnej pomoci.
2018-09-23
Dňa 6. októbra 2018 vás pozývame na spoločné oslavy Európskeho dňa spolupráce 2018 v rámci ročného programu Interreg Poľsko - Slovensko.
Zmeny v Príručke pre prijímateľa
2018-09-18
Chceli by sme Vás informovať, že 5. septembra 2018 monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa a niektorých prílohách.
2018-09-17
Spoločný technický sekretariát hľadá angažovaných a dynamických pracovníkov so záujmom o prácu v projektovom a programovom tíme.
2018-08-17
Srdečne Vás pozývame aby ste sa zapojili do dvoch súťaží - fotografickej a blogerskej, ktoré budú organizované prostredníctvom Európskej komisie. Na víťazov čakajú atraktívne ceny! Prihlásiť sa treba do 31. augusta tohto roku.
Súťaž RegioStars Awards 2018
2018-03-15
Ste prijímateľom programu Interreg Poľsko – Slovensko? Vyznačuje sa váš projekt originalitou a inovatívnosťou? Chcete súťažiť s najlepšími o titul RegioStars 2018? Zapojte sa do súťaže RegioStars Awards, ktorú organizuje Európska komisia.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu
2018-03-05
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu
2018-03-05
Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
Zmeny v Príručke pre prijímateľov a niektorých príloh
2018-03-02
Informujeme, že 20. februára 2018 Monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľov a niektorých príloh.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij