Ładowanie...

SPRÁVY

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Administrator Officer na Spoločnom technickom sekretariáte
2018-02-23
Dávame Vám do pozornosti výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
Zoznam schválených mikroprojektov
2018-02-22
Pozývame Vás, aby ste sa oboznámili so zoznamom mikroprojektov schválených v rámci strešného projektu s názvom ”Spája nás príroda a kultúra”, ktorý sa realizuje cez Združenie Euroregión „Tatry”.
Pozvanka na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2017-09-09
S radosťou Vás pozývame na Podujatie roka Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2017 v Ščavnici.
KURZ E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI
2017-07-19
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na bezplatný internetový kurz "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI".
2017-02-08
Informujeme, že v dňoch 20.-21. februára 2017 sa bude konať tretie zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
2017-01-20
Informujeme, že pod vedením riaditeľa kancelárie Zväzku Euroregión "Tatry" Antoniho Nowaka sa dňa 19.01.2017 konało v Prešove druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
2017-01-09
Informujeme, že dňa 19. januára 2017 sa bude konať druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
2017-01-05
Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje dňa 1.12.2016 dodatočnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
2016-12-18
Informujeme, že bolo ukončené formálne hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty predložené do kancelárie Zväzku Euroregión "Tatry", Prešovského samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja v rámci strešného projektu "Spája nás príroda a kultúra" Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Poľsko-Slovensko 2014-2020.
2016-12-01
Informujeme, že bolo ukončené formálne hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty predložené do kancelárie Zväzku Euroregión "Tatry", Prešovského samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja v rámci strešného projektu "Spája nás príroda a kultúra" Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij