Ładowanie...

„Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko-słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn”

PARTNER WIODĄCY: Gmina Kościelisko

PARTNER SŁOWACKI:   Miasto Tvrdosin 

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 2017 – 11-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 139 898,46 EUR w tym dofinansowanie z EFRR: 99 999,41 EUR   


Mikroprojekt ten realizowany w partnerstwie Gminy Kościelisko z Miastem Tvrdošin w latach 2017-2018, to kolejny przykład konkretnych, wspólnych polsko-słowackich działań na rzecz zachowania obiektów sakralnych pogranicza.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Prace konserwatorskie


W wyniku realizacji mikroprojektu odnowione zostały obiekty dziedzictwa kulturowego (dzwonnice, kapliczki i krzyże przydrożne) oraz wytyczono miejsca występowania obiektów sakralnych pogranicza polsko - słowackiego, ukazując turystom i mieszkańcom nowe, mniej znane miejsca o bogatym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym tych terenów.


          

                                                                                                                                                        Fot. archiwum Gminy Kościelisko


Są wśród nich kapliczki, krzyże wolnostojące, figury. W ramach projektu przywrócona została też świetność trzem drewnianym dzwonnicom, które zostały oświetlone i wyposażone (dwie z nich) w elektroniczne urządzenia uruchamiające dzwony. Rozlegający się w przestrzeni Witowa i Dzianisza dźwięk dzwonów podniesie i uatrakcyjni jakość przestrzeni.


          

                                                                                                                                                         Fot. archiwum Gminy Kościelisko


Warto podkreślić, że konserwacja krzyży i kapliczek przydrożnych była po raz pierwszy wykonywana jako kompleksowe zadanie prowadzone przez Gminę Kościelisko. Tak znaczna ilość obiektów objętych projektem, po stronie polskiej aż 18, dowodzi wagi i znaczenia jakie ma dla Gminy Kościelisko zachowanie obiektów zabytkowych, krajobrazu oraz świadomości potencjału turystycznego jakie one stanowią.


     

                                                                                                                                                          Fot. archiwum Gminy Kościelisko


Wydanie publikacji


Partnerzy wspólnie przygotowali i opracowali album o dziedzictwie kulturowym pogranicza pn. Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko-słowackiego Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošin”,opisujący historię powstania oraz rolę jaką odgrywał dany obiekt sakralny wśród miejscowej ludności. 
Wydano również mapę ukazującą zmodernizowane obiekty dziedzictwa kulturowego i sakralnego – wyznaczając tym samym szlak dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego pogranicza polsko - słowackiego.
Przekazanie informacji historycznych, ikonograficznych, lokalnych ciekawostek, opisanie i zilustrowanie, nie tylko odnawianych, ale i wielu innych obiektów, w publikacji książkowej, opatrzonej wprowadzeniem dr hab. Zbigniewa Moździerza, sprawia, że jest to swoiste kompendium tematyczne. Możliwość łatwego zlokalizowania poszczególnych obiektów na mapie sprawia, że projekt zyskuje charakter krajoznawczy, a jego efekty mogą, teraz i w przyszłości, służyć zarówno mieszkańcom jak i turystom. Książka i mapa mają opisy w 3 językach: polskim, słowackim i angielskim.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


 

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij