Ładowanie...

Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego

PARTNER WIODĄCY: Limanowski Dom Kultury

PARTNER SŁOWACKI: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín 

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 04-2017 – 12-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 31 242,00 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 26 555,70 EUR

 

 

Blisko 200 osób z Polski i ze Słowacji zaangażowanych było w 2017 roku w realizację mikroprojektu, którego głównym celem było zbadanie, odtworzenie i udokumentowanie tradycyjnych tańców, strojów i muzyki pasterskiej regionu lachowsko - orawskiego. Projekt ten był kolejnym wspólnym przedsięwzięciem długoletnich transgranicznych partnerów: Limanowskiego Domu Kultury i Mestskiego kultúrnego strediska z Dolnego Kubína.


Inspiracją do realizacji tego projektu była zaobserwowana przez partnerów projektu coraz szybciej zanikająca znajomość tradycyjnych tańców obu regionów, detali dotyczących choreografii, a także elementów tradycyjnego stroju tancerzy i muzyki pasterskiej związana z brakiem odpowiednich opracowań etnograficznych.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Transgraniczne warsztaty regionalne


Pierwszym działaniem mikroprojektu były bezpłatne transgraniczne warsztaty regionalne dla 8 zespołów z Polski („Limanowianie”, „Szczyrzycanie”, „Jurkowianie”, „Przyszowianie”) i ze Słowacji (Podroháčska foklórna skupina z Zuberca, „Trnkári” z Žaškova, „Polhoranka” z Oravskej Polhory, „Goral” z Suchej Hory). Podczas warsztatów członkowie poszczególnych zespołów poznali i przećwiczyli tradycyjne tańce regionu lachowskiego i orawskiego, tj. np. obrtok. Zapoznali się także z charakterystycznymi instrumentami pasterskimi, np. okaryną.


     

Transgraniczne warsztaty regionalne, fot. archiwum Limanowskiego Domu Kultury


Polsko-słowacki film „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”


Efekty warsztatów zostały udokumentowane w polsko – słowackim filmie „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko-orawskiego”. Film prezentuje tradycyjne tańce, stroje i muzykę pasterską poszczególnych regionów, reprezentowanych przez biorące udział w mikroprojekcie zespoły. Prezentacje poszczególnych tańców przeplatane są komentarzami etnografów dotyczącymi regionu regionu, charakterystyki stroju, muzyki, tańca.


Materiał zwraca uwagę na detale, dzięki czemu widz może zapoznać się z tradycyjnymi elementami ubioru regionalnego, muzyką, poznać tańce, śpiew ludowy, dialekt, a także wygląd i brzmienie unikatowych instrumentów pasterskich. Autentyczność przekazu zapewniają tradycyjne stroje regionalne (26 kompletów) i instrumenty pasterskie (5 szt.), które wykonane zostały dla Zespołu Regionalnego „Limanowianie” w ramach projektu.


     

Prace nad filmem, fot. archiwum Limanowskiego Domu Kultury


 

Polsko - słowacki film dostępny jest na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury (www.ldk.limanowa.pl) i na portalu YouTube


Premiera filmu odbyła się w dniu 7 grudnia 2017r. w limanowskim kinie „Klaps”. Poprzedziła ją emisja zwiastuna w Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych oraz na telebimie umieszczonym na płycie rynku wLimanowej.Premiera filmu w dniu 07.12.2017 r. w limanowskim kinie „Klaps”, fot. Limanowa.in

 

Inicjatorzy filmu podkreślają, że film ten stanowiswego rodzaju zapis etnograficzny dla obecnych i przyszłych pokoleń pogranicza przyczyniający się do podniesienia świadomości o bogactwie i różnorodności kultury pogranicza wśród mieszkańców i osób odwiedzających ten region.


Płyta DVD z filmem rozdystrybuowana została do instytucji kultury, szkół, organizacji z obu stron granicy, dzięki czemu film ma szansę odegrać również dużą rolę edukacyjną.


Jak wspominają natomiast uczestnicy warsztatów wspólna praca nad realizowanym mikroprojektem wpłynęła nie tylko na ożywienie współpracy polsko - słowackiej, promocję regionu ale i zainspirowała zespoły do organizacji dalszych działań kulturalnych, których uczestnikami będą mieszkańcy polsko - słowackiego pogranicza.


     

Fot. archiwum Limanowskiego Domu Kultury


 

Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.

 

 

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij