Ładowanie...

Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE

PARTNER SŁOWACKI:   Obec Veľká Franková

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 05-2017 – 03-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 96 545,77 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 82 063,90 EUR


 

Pakiet różnorodnych, zintegrowanych działań promocyjnych prowadzonych po obu stronach granicy polsko – słowackiej od maja 2017 do marca 2018, to pomysł Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale i Obec Vel’ká Franková na kompleksowe wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego potencjału Podhala i Spisza.


Ideą, która przyświeca partnerom tego mikroprojektu wspólnego jest wyjście z promocją unikatowych w skali Polski i Słowacji osobliwości przyrodniczych, kulturowych (np. Jaskinia „Obłazowa”, Zamek Dunajec w Niedzicy, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Kościół św. Mikołajaw Wielkiej Frankowej) oraz atrakcji turystycznych (np. Termy Bukowina) poza granice administracyjne obu państw.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Zintegrowany system transgranicznych tras turystycznych


Głównym produktem projektu jest zintegrowany systemtransgranicznych tras turystycznych (w tym rowerowych) obejmujący obszar Podhala i Spisza. System ten łączy sąsiadujące miejscowości i atrakcje po obu stronach granicy. Opis tras znajduje się tutaj.


Opracowanie logo tras rowerowych


W ramach realizowanych działań partnerzy opracowali logo polsko-słowackich tras rowerowych, które prezentujemy poniżej.


Paszporty turystyczne


Uzupełnieniem systemu tras turystycznych jest zaproponowany przez partnerów nieszablonowy system motywowania mieszkańców i turystów do odwiedzania poszczególnych miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego znajdujących się na pograniczu w postaci tzw. paszportów turystycznych. Te mini-broszury służą do kolekcjonowania pamiątkowych pieczątek – stanowiących nie tylko formę poświadczenia pobytu a danym miejscu, ale także miłą pamiątkę z podróży po pograniczu polsko-słowackim.

Promocji stworzonego przez LGD Spisz-Podhale Obec Veľká Franková systemu tras turystycznych Podhala i Spisza jako rozpoznawalnego produktu turystycznego służą także pozostałe wspólne działania projektowe takie jak:
Utworzenie strony internetowej z aplikacjami mobilnymi


Produktem projektu godnym uwagi jest strona internetowa http://spisz-podhale.pl Zawiera ona informacje na temat miejsc wartych odwiedzenia na Podhalu i Spiszu,bazę kilkudziesięciu zaplanowanych wycieczek turystycznych i krajoznawczych po malowniczych krainach górskich, a także przegląd wydarzeń w regionie. Można znaleźć na niej również interaktywną mapę tras turystycznych oraz ciekawe multimedia.

Z kolei aplikacja mobilna Spisz i Podhale przedstawia urokliwe krainy, jakimi są Spisz i Podhale – znane turystom z pięknych i malowniczych szlaków oraz zachwycającej przyrody.W aplikacji znajdziemy miejsca warte odwiedzenia, które zostały podzielone na kilka kategorii, co ułatwia użytkownikom wyszukiwanie interesujących pozycji. Każdy obiekt posiada dane teleadresowe, zdjęcie i opis, który przybliża charakter miejsca. Ważnym dla turystów modułem są także trasy GPS, których przemierzenie pozwala na zapoznanie się z okolicą. Zarówno do miejsc, jak i do początku tras, można wyznaczyć drogę. Mobilny przewodnik dostarcza także informacji na temat aktualnych wydarzeń w regionie, które można dodać do planera – podobnie jak obiekty i trasy - dzięki czemu najważniejsze dla nas dane możemy mieć zawsze pod ręką. Aplikację pobrać można bezpłatnie w sklepie GooglePlay,Microsoft,AppStore.Wydanie mapy


Partnerzy wydali także polsko-słowacką, foliowaną mapę turystyczną w nakładzie 30 000 szt. zawierającą m.in. informacje o obiektach noclegowych, punktach informacyjnych. Mapę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie LGD w Nowym Targu (ul. Bulwarowa 9) oraz w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Interaktywna mapa zamieszczona jest tutaj.Opracowanie filmów promocyjnych


Dynamiczne filmy promujące atrakcje pogranicza znajdujące się na ternie Gminy Nowy Targ, Gminy Łapsze Niżne i Gminy Bukowina Tatrzańska pobrać obejrzeć można tutaj.
Organizacja imprez plenerowych


W mikroprojekcie nie zabrakło cieszących się popularnością imprez plenerowych, które nie tylko pozwoliły mieszkańcom i turystom w praktyce skorzystać ze stworzonego systemu tras turystycznych Podhala i Spisza, ale także zachęcały do aktywnego spędzania wolnego czasu.


          

Piknik z rowerem w Kacwinie-15.10.2017 r., fot. Marcin Niewiarowski


W październikowym „Pikniku rowerowym” w Kacwinie oraz „Rajdzie rowerowym” w Białce Tatrzańskiej uczestnicy mieli możliwość m.in. przejechania slalomu rowerowego i podziwiania pokazu trialu rowerowego. 


     

Rajd rowerowy w Białce Tatrzańskiej-20.10.2017 r. , fot. Marcin Niewiarowski


Z kolei w trakcie zimowej imprezy - „Biegowego rajdu” w Obidowej dzieci z pogranicza posmakowały nieznanej wielu osobom dyscypliny sportu jaką jest narciarstwo biegowe oraz wzięły udział w konkursie strzelania z karabinka pneumatycznego pod okiem pani Halinki Guńka- Nowak byłej olimpijki.


     

 

Rajd narciarstwa biegowego w Obidowej-26.01.2018 r., fot. Marcin Niewiarowski


Organizacja stury tour dla mediów


Ostatnie z działań mikroprojektu, tzw. Study tour dla mediów m.in. z branży turystycznej zorganizowano w marcu 2018 r.

Podczas trzydniowego pobytu zaproszeni reporterzy, zwiedzając poszczególne gminy mogli zobaczyć najbardziej atrakcyjne miejsca Podhala i Spisza: Zamek Dunajec i Zaporę w Niedzicy, ścieżkę w koronach drzew, termy w Białce Tatrzańskiej, „Tischnerówkę”, Dwór Tetmajerów. Wzięli także udział w konferencji podsumowującej projekt. W trakcie konferencji koordynator projektu, Wiesław Parzygnat podsumował dotychczas zrealizowane działania. Po wystąpieniu koordynatora przyszedł czas na prezentację atrakcji poszczególnych gmin.


     

                                                                                                                                                      Wizyta studyjna, fot. archiwum LGD


Z kolei partner słowacki w ramach mikroprojektu oznakował 4,5 km trasy turystycznej po stronie słowackiej oraz wybudował miejsce odpoczynku i zamontował tablice informacyjne.

 

 

Te kompleksowe działania, na realizacje których partnerzy otrzymali środki z Programu Interreg V-A PL-SK pozwalają na wspólną i spójną promocję Podhala i Spisza.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.
Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij