Ładowanie...

Uchronić od zapomnienia - prezentacja kultur pogranicza polsko-słowackiego

Uchronić od zapomnienia - prezentacja kultur pogranicza polsko-słowackiego
Zadanie partnera wiodącego w realizacji tego mikroprojektu objęła Gmina Miasto Grybów wraz ze swym partnerem słowackim - Gminą Veľký Šariš. Całkowita wartość mikroprojektu wynosi ponad 116 tys. Euro, a przyznana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na jego wykonanie to ponad 95 tys. Euro.
 
 
 
Jednym z celów i zamierzeń jakie Partnerzy postawili sobie przed realizacją tego mikroprojektu to zminimalizowanie jednego z najważniejszych problemów regionu przygranicznego, jakim jest brak kompleksowych działań w zakresie promocji kultury pogranicza, jego historii oraz brak komplementarnej współpracy w działaniach marketingowych związanych z kreowaniem ruchu turystycznego. Gminy realizujące ten projekt po obu stronach granicy stawiają przed sobą duże wyzwanie, które jest zarazem celem  strategicznym dla tego regionu, a efekty wspólnych działań promocyjno - edukacyjnych w zakresie prezentacji historii i zarazem kultury wielkich miast pogranicza (Miasta Grybów i Miasta Veľky Šariš) pozwolą odnieść zamierzone rezultaty w postaci efektów rozłącznych kampanii po obu stronach granicy. Ważnym elementem tego zadania jest również chęć podejmowania wspólnych zadań part-nerskich, uzupełniających się nawzajem i będących punktem wyjścia do następnych wspólnych przedsięwzięć po obu stronach granicy.
Kompleksowa prezentacja oferty kulturowo-turystycznej Miast objętych mikroprojektem, zaplanowana została w oparciu o:
  1. opracowanie oraz wydanie publikacji nt. historii oraz zasobów kulturowych i przy-rodniczych Miasta Grybów i Miasta Wielki Szarysz, która będzie dostępna w formie książkowej i elektronicznej (tzw. e-produkt). Opracowanie elektroniczne obejmujące materiały nt. kultury, historii, tradycji itp. miast pogranicza zamieści lider projektu na własnej podstronie. Warto podkreślić, że publikacja będzie dostępna w trzech wersjach językowych, w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców;
  2. wyprodukowanie filmu promującego zasoby tego obszaru;
  3. trzy wydarzenia kulturalne prezentujące historię i kulturę pogranicza zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej, pozwalających na aktywny udział mieszkańców pogranicza oraz przyjezdnych i turystów w  wydarzeniach historycznych zw. z Historią Bolka Gniewnego w Grybowie a  także pozwalających zaprezentować folklor i kulturę miast objętych projektem;
  4. przeprowadzenie bardziej efektywnej kampanii promującej ciekawe miejsca po obu stronach granicy tworząc w szczególności ofertę miast przygranicznych.
Przy tej okazji chcemy poinformować, ze w dniach 27 i 28 maja 2017 roku na terenie grodu Stara Baśń w Grybowie w ramach realizacji niniejszego mikroprojektu odbył się Międzynarodowy Festiwal Pogranicza Polsko-Słowackiego pn. "Wiosna na Pograniczu", który zorganizowała Gmina Miasto Grybów.
Podczas Festiwalu można było podziwiać dorobek rękodzieła artystycznego wystawców z terenu pogranicza polsko-słowackiego. Przeprowadzono również plenerowe warsztaty malarskie, a także warsztaty artystyczne dla dzieci. Odbyła się także degustacja potraw regionalnych z pogranicza polsko-słowackiego. Nie zabrakło pokazów artystycznych takich jak teatr ognia, pokazów rzemiosła średniowiecznego oraz koncertu muzyki dawnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się widowiskowy pokaz dawnych sztuk walki oraz tańców dawnych połączonych  z warsztatami dla publiczności. Natomiast głównym wydarzeniem była profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona inscenizacja obrony grodu "Stara Baśń" przed wojskami Mongolskimi w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych z Polski i Słowacji.

Zobacz również
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.
Najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 09.08.2018 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tary".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij