Ładowanie...

Uchronić od zapomnienia - prezentacja kultur pogranicza polsko-słowackiego

Uchronić od zapomnienia - prezentacja kultur pogranicza polsko-słowackiego
Zadanie partnera wiodącego w realizacji tego mikroprojektu objęła Gmina Miasto Grybów wraz ze swym partnerem słowackim - Gminą Veľký Šariš. Całkowita wartość mikroprojektu wynosi ponad 116 tys. Euro, a przyznana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na jego wykonanie to ponad 95 tys. Euro.
 
 
 
Jednym z celów i zamierzeń jakie Partnerzy postawili sobie przed realizacją tego mikroprojektu to zminimalizowanie jednego z najważniejszych problemów regionu przygranicznego, jakim jest brak kompleksowych działań w zakresie promocji kultury pogranicza, jego historii oraz brak komplementarnej współpracy w działaniach marketingowych związanych z kreowaniem ruchu turystycznego. Gminy realizujące ten projekt po obu stronach granicy stawiają przed sobą duże wyzwanie, które jest zarazem celem  strategicznym dla tego regionu, a efekty wspólnych działań promocyjno - edukacyjnych w zakresie prezentacji historii i zarazem kultury wielkich miast pogranicza (Miasta Grybów i Miasta Veľky Šariš) pozwolą odnieść zamierzone rezultaty w postaci efektów rozłącznych kampanii po obu stronach granicy. Ważnym elementem tego zadania jest również chęć podejmowania wspólnych zadań part-nerskich, uzupełniających się nawzajem i będących punktem wyjścia do następnych wspólnych przedsięwzięć po obu stronach granicy.
Kompleksowa prezentacja oferty kulturowo-turystycznej Miast objętych mikroprojektem, zaplanowana została w oparciu o:
  1. opracowanie oraz wydanie publikacji nt. historii oraz zasobów kulturowych i przy-rodniczych Miasta Grybów i Miasta Wielki Szarysz, która będzie dostępna w formie książkowej i elektronicznej (tzw. e-produkt). Opracowanie elektroniczne obejmujące materiały nt. kultury, historii, tradycji itp. miast pogranicza zamieści lider projektu na własnej podstronie. Warto podkreślić, że publikacja będzie dostępna w trzech wersjach językowych, w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców;
  2. wyprodukowanie filmu promującego zasoby tego obszaru;
  3. trzy wydarzenia kulturalne prezentujące historię i kulturę pogranicza zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej, pozwalających na aktywny udział mieszkańców pogranicza oraz przyjezdnych i turystów w  wydarzeniach historycznych zw. z Historią Bolka Gniewnego w Grybowie a  także pozwalających zaprezentować folklor i kulturę miast objętych projektem;
  4. przeprowadzenie bardziej efektywnej kampanii promującej ciekawe miejsca po obu stronach granicy tworząc w szczególności ofertę miast przygranicznych.
Przy tej okazji chcemy poinformować, ze w dniach 27 i 28 maja 2017 roku na terenie grodu Stara Baśń w Grybowie w ramach realizacji niniejszego mikroprojektu odbył się Międzynarodowy Festiwal Pogranicza Polsko-Słowackiego pn. "Wiosna na Pograniczu", który zorganizowała Gmina Miasto Grybów.
Podczas Festiwalu można było podziwiać dorobek rękodzieła artystycznego wystawców z terenu pogranicza polsko-słowackiego. Przeprowadzono również plenerowe warsztaty malarskie, a także warsztaty artystyczne dla dzieci. Odbyła się także degustacja potraw regionalnych z pogranicza polsko-słowackiego. Nie zabrakło pokazów artystycznych takich jak teatr ognia, pokazów rzemiosła średniowiecznego oraz koncertu muzyki dawnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się widowiskowy pokaz dawnych sztuk walki oraz tańców dawnych połączonych  z warsztatami dla publiczności. Natomiast głównym wydarzeniem była profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona inscenizacja obrony grodu "Stara Baśń" przed wojskami Mongolskimi w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych z Polski i Słowacji.

Zobacz również
Wystawa prac rękodzieła ludowego w Poroninie
Gmina Poronin serdecznie zaprasza na wystawę prac rękodzieła ludowego, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w godzinach 11.00-14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. J.Piłsudskiego 2.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij