Ładowanie...

Warsztaty budowy instrumentów pasterskich i nauka gry na tych instrumentach

PARTNER WIODĄCY: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach

PARTNER SŁOWACKI: SPIŠ - Združenie pre obnovu a rozvoj regiónu    

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 10-2017 – 07-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 19 028,10 EUR w tym dofinansowanie z EFRR: 16 173,88 EUR


To już drugi z mikroprojektów wdrażanych w ramach pierwszego naboru, który dotyczy ochrony tradycji związanych z rzadko już spotykanymi na pograniczu polsko – słowackim instrumentami pasterskimi.

Instrumenty te od wieków stanowiły ważną część kultury ludowej i życia naszych przodków, którzy zajmowali się wypasem bydła i owiec. Z czasem zeszły jednak one na dalszy plan i zostały zastąpione przez skrzypce i basy.


Dzięki projektowi zrealizowanemu w roku 2017 i 2018 przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach we współpracy ze Združeniem pre obnovu a rozvoj regiónu SPIŠ ze Spišskego Hrhova muzyce pienińskiej, podhalańskiej i spiskiej ma szansę zostać przywrócona dawna moc wynikająca z powrotu do grania na instrumentach pasterskich. Umożliwił to cykl warsztatów przeprowadzonych dla 15 polskich i słowackich kapel.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Warsztaty z zakresu historii i etnografii


Pierwsze ze zorganizowanych warsztatów dotyczyły aspektów teoretycznych z zakresu historii i etnografii stanowiąc doskonały wstęp do zajęć praktycznych.


 

      

Fotografie: Pieninyinfo.pl

 


Warsztaty z budowy instrumentów pasterskich


W listopadzie 2017 r. w Brudovcach na Słowacji rozpoczęły się warsztaty praktyczne z budowy instrumentów pasterskich.


Co ciekawe w miejscu realizacji zajęć warsztatowych mieści się prywatne muzeum instrumentów pasterskich i archaicznych Michala Smetanki – instruktora prowadzącego zajęcia. W ramach trwającego 105 godzin cyklu zajęć 15 osób należących do kapel z Polski i ze Słowacji wykonało tradycyjne instrumenty pasterskie takie jak: piszczałka pasterska, róg pasterski,trombita, piszczałka wielkopostna, dudy podhalańskie.


     

Fotografie: archiwum GCK w Kluszkowcach


 

Z warsztatów nagrana została płyta DVD, która ma spełniać rolę instruktażu budowy instrumentów pasterskich, podczas kolejnych warsztatów organizowanych dla młodszych członków zespołów realizowanych już po zakończeniu projektu.


Nauka gry na instrumentach pasterskich


Jednym z ostatnich działań projektu była sześćdziesięciogodzinna nauka gry na instrumentach pasterskich wytworzonych trakcie poprzednich warsztatów.


Podczas zajęć w Domu Kultury w Kluszkowcach pod okiem profesjonalisty - instruktora Michala Smetanki przekazane zostały tajniki gry na poszczególnych instrumentach pasterskich. Opracowano także repertuar na Święto Instrumentów Pasterskich.


     

                                                                                                                                                                             Fotografie: GCK w Kluszkowcach


Święto instrumentów pasterskich


Święto instrumentów pasterskich zorganizowane po raz pierwszy 22 lipca 2018 r. w Kluszkowcach stanowiło nie tylko promocję instrumentów pasterskich, ale także prezentację umiejętności nabytych podczas trwania projektu i pokaz kultury regionalnej.


Zgromadzonej publiczności zaprezentowano w formie wystawy w Remizie w Kluszkowcach instrumenty wykonane na warsztatach.
Rozdystrybuowano im takżepolsko-słowacki album, który zawiera m.in. zdjęcia archiwalne instrumentów pasterskich, wypasu owiec i bydła na halach, zdjęcia zespołów regionalnych z terenu gminy Czorsztyn i partnera słowackiego z krótkimi opisami.


Mimo niewielkiej wartości (19 tys. euro) mikroprojekt ten generuje duży potencjał – dzięki czemu był jednym z projektów prezentowanych w trakcie Dnia EWT w Terchovej.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij