Ładowanie...

Weź udział w wydarzeniach

Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
2016-07-13
W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów Związek Euroregion "Tatry" zorganizował cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców w  zakresie aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1. i 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów
2016-06-29
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” organizuje szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów w ramach I i III osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Na szkolenia zapraszamy: 4 lipca 2016 r. do Jabłonki, 6 lipca 2016 r. do Starego Sącza oraz 8 lipca 2016 r. do Nowego Targu.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij