Ładowanie...

Wiadomości

Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
2020-04-07
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
2020-04-06
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
Pierwszy newsletter za rok 2020!
2020-04-01
W roku 2020 kontynuujemy dla Was wydawanie naszego Newslettera.
Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
2020-03-13
W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 informujemy, że Instytucja Zarządzająca oraz Euroregion "Tatry" wychodząc naprzeciw mikrobeneficjentom będą indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań projektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań.
Kampania z okazji 30-lecia Interreg
2020-03-12
W tym roku społeczność Interreg obchodzi swoje 30-lecie.Z tej okazji Europejski Tydzień Regionów i Miast zaprasza projekty do współpracy!
Konkurs RegioStars
2020-03-12
Pokażmy się w Europie! 2 marca rozpoczęła się kolejna edycja konkursu RegioStars. Potrwa ona do do 9 maja 2020.
2020-03-12
Informujemy, że w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Związek Euroregion „Tatry” podjął decyzję o odwołaniu uroczystego podpisywania umów o dofinansowanie polsko-słowackich mikroprojektów zaplanowanych w dniu 16.03.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu oraz w dniu 18.03.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.

Mikroprojekty z III naboru z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego...3...2...1...START!
2020-03-09
Już 16 marca br. w Starym Sączu i 18 marca br. w Zakopanem podpisane zostaną pierwsze umowy z 15 mikrobeneficjentami III naboru.
Lutowa zmiana Podręcznika Beneficjenta
2020-02-19
Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
[1] 2 3 4 5 ... 34 » następna
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij