Ładowanie...

Wiadomości

Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
2019-04-04
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Občianske združenie z Kraju Żylińskiego poszukuje partnera do realizacji mikroprojektu
2019-04-02
Občianske združenie z Kraju Żylińskiego poszukuje partnera do realizacji mikroprojektu w ramach trwającego III naboru z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza.
Konferencja prezentująca tradycje i zwyczaje naszych przodków w Trstenie
2019-04-02
28 marca 2019 r. w Domu Kultury w Trstenie odbyła się konferencja prezentująca tradycje i zwyczaje naszych przodków.
Konferencja podsumowująca mikroprojekt Gminy Czarny Dunajec i Miasta Trstena
2019-03-31
Miasto Trstena serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą realizację mikroprojektu pt. "Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego".
VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
2019-03-25
Jeżeli jesteś mikrobeneficjentem Funduszy Europejskich, realizujesz lub zrealizowałeś ciekawy projekt, zgłoś się już dziś i dołącz do akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019 (DOFE).
2019-03-25
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, partnerów społeczno-gospodarczych i władze miejskie do składania ofert na najciekawsze inicjatywy lokalne dotyczące Funduszy Europejskich!
2019-03-21
Informujeme, že počas zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré sa konalo v dňoch 19.-20. marca 2019 v Starej Lesnej boli schválené na spolufinancovanie:

- 2 projekty v rámci II. prioritnej osi – „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava”, špecifický cieľ: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“ (predložené v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí).

- 11 projektov v rámci III. prioritnej osi - „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia” (predložené v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí)
Ponad 33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu
2019-03-21
Zielone światło otrzymały 32 nowe przedsięwzięcia na polsko-słowackim pograniczu o łącznej wartości ponad 33 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował 19-20 marca br. w Starej Leśnej (słowackie Wysokie Tatry).
VI posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów
2019-03-19
W dniu 3 kwietnia 2019 r. w siedzibie Samorządowego Kraju Preszowskiego odbędzie się szóste posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych pn. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim".
Oferta współpracy z Prywatnym LO i Policealnym Studium Zawodowym w Nowym Targu
2019-03-18
W ramach trwającego trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1. osi priorytetowej, Prywatne LO i Policealne Studium Zawodowe w Nowym Targu poszukuje partnera słowackiego do realizacji mikroprojektu polegającego na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu kultury i tradycji pogranicza polsko - słowackiego oraz organizacji rywalizacji sportowo – rekreacyjnej.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij