Ładowanie...

Wiadomości

2017-07-21
23 lipca 2017 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji odbędzie się II etap wspólnego polsko-słowackiego wyścigu rowerowego Euroregion Tatry Tour.
Film o Szlaku wokół Tatr
2017-07-19
Zapraszamy do oglądnięcia krótkiego filmu o Szlaku wokół Tatr.
2017-07-19
Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował w dniu 23.06.2017 r. w Żylinie, zatwierdził dofinansowanie z EFRR dla 4 mikroprojektów w wysokości ponad 132 tys.euro.
2017-07-18
W dniach 11-12 lipca 2017 w Rabce Zdrój odbyło się szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 2020.
Prezentacja widowiska artystycznego pn. Wesele na Pograniczu
2017-07-18
Dnia 16 lipca 2017 roku w Amfiteatrze w Korzennej w ramach projektu „Beskidzki Raj Kulturalny - cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe pogranicza polsko-słowackiego“ zaprezentowano widowisko artystyczne „Wesele na Pograniczu”.
2017-07-18
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 29 września 2017 roku (piątek) do godz.15:00.
2017-07-17
Uprzejmie informujemy, że Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY prowadzi nabór na szkolenia i kursy organizowane w ramach mikroprojektu pt. Transgraniczne doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w EUWT TATRY.
Jarmark Św. Kingi w Starym Sączu
2017-07-14
Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 i 23 lipca 2017 roku na starosądeckim Rynku odbędzie się impreza pn. "Jarmark świętej Kingi”.
2017-07-07
Informujemy, że w dniu 06 lipca 2017 r. Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznje Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podjął decyzję nr 20.
Autobusem na Słowację - będą sprawne połączenia z Nowego Targu i Zakopanego dla turystów i mieszkańców
2017-07-06
Trzy bezpośrednie połączenia autobusowe: z Zakopanego do Lipnicy Wielkiej, z Nowego Targu do Popradu oraz ze stolicy polskich gór do Strabskego Plesa mają szansę powstać już wkrótce dzięki staraniom małopolskich samorządowców z południowej części regionu.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij