Ładowanie...

Wiadomości

Czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020
2016-10-05
W dniach 28 – 29 września 2016 r. w Rzeszowie w Polsce odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.
Zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2016-09-15
W dniu 14 września 2016 r. o godzinie 15:30 został zakończony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Nabór ekspertów do oceny Projektów Standardowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja
2016-09-14
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja.
Informacja dot. Generatora wniosków i rozliczeń
2016-09-07
Informujemy wszystkich potencjalnych mikrobeneficjentów, że wnioski o dofinansowanie mikroprojektów należy uzupełnić logując się do Generatora wniosków i rozliczeń, który jest zamieszczony pod adresem: www.e-interreg.eu
Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie mikroprojektów wypełnione w wersji testowej Generatora wniosków i rozliczeń nie będą akceptowane przez Związek Euroregion „Tatry”.
Kwalifikowalność  wydatków
2016-08-23
Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Aktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboru
2016-08-18
Informujemy, że została zaktualizowana Instrukcja użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Umowy o dofinansowanie projektów parasolowych zostały podpisane
2016-08-10
W dniu 04.08.2016 r. w Ministerstwie Rozwoju podpisano umowy na realizację sześciu projektów parasolowych na pograniczu polsko-słowackim, w tym dwa projekty parasolowe Związku Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
Informacja o przeprowadzonych szkoleniach dot. obsługi Generatora wniosków i rozliczeń
2016-08-05
W dniach 04.-05.08.2016 r. odbyły się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców dot. obsługi Generatora wniosków i rozliczeń jako narzędzia do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I i III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Euroregion "Tatry" z powinszowaniem Jabłonce
2016-07-13
W dniu 12.07.2016 z okazji 450-lecia lokacji Jabłonki w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce otworzono wystawę prezentującej rezultaty zrealizowanych mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.
Nowy numer "Kuriera Transgranicznego" lipiec 2016
2016-07-13
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Kuriera transgranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij