Ładowanie...

Wiadomości

Seminarium pn. „Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu?”
2019-11-05
22 listopada 2019 r. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszamy na seminarium pn. „Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu?”
Wspólnie dyskutujemy o uproszczeniach w programach transgranicznych
2019-10-29
W dniu 21 października 2019 r. Dyrektor Euroregionu "Tatry"-pan Michał Stawarski wspólnie z przedstawicielami wszystkich programów EWT i EIS 2014-2020 dyskutował na temat wniosków i rekomendacji z ewaluacji obciążeń administracyjnych w tych programach.
Promocja mikroprojektów na targach turystycznych World Travel Show 2019
2019-10-23
W dniach 18-20 października 2019 r. Dyrektor Michał Stawarski wraz z przedstawicielami EUWT TATRY i samorządów promowali na targach turystycznych World Travel Show w Nadarzynie strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" -Szlak wokół Tatr.
Wspólnie świętujemy 1 urodziny Muzeum Drukarstwa!
2019-10-23
W dniach 18-19 października Muzeum Drukarstwa, mieszczące się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Euroregionu "Tatry" świętowało swoje pierwsze urodziny.
2019-10-13
Między innymi o przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja oraz transporcie drogowym i trasach rowerowych rozmawiali uczestnicy kolejnej edycji Słowacko - Polskiego Forum Gospodarczego.
Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
2019-10-11
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Ocena mikroprojektów wspólnych z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Preszowski
2019-10-11
W dniach 8-9 października wspólnie z przedstawicielem Samorządowego Kraju Preszowskiego ocenialiśmy mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez mikrobeneficjentów z terenu Euroregionu "Tatry" i Kraju Preszowskiego.
Ocena mikroprojektów wspólnych  z trzeciego naboru 1 osi: Euroregion "Tatry" i Kraj Żyliński
2019-10-03
W dniach 2-3 października 2019 r. pracownicy Związku Euroregion "Tatry" i Samorządowego Kraju Żylińskiego oceniali wspólnie pod względem formalnym i kwalifikowalności mikroprojekty wspólne złożone w trzecim naborze wniosków z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Ewaluujemy dotychczasowe  i planujemy kolejne działania promocyjne w Programie Interreg V-A PL-SK
2019-10-02
Promocji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 poświęcone było spotkanie zorganizowane w dniu 1 października 2019 r. w Krakowie przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
Powakacyjny numer Newsletter'a Euroregionu "Tatry"
2019-09-30
Mamy dla Was powakacyjny numer Newslettera Euroregionu "Tatry".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij