Ładowanie...

Wiadomości

Dyskutujemy o Funduszu Małych Projektów na Forum Polskich Regionów Granicznych w Nowym Targu
2019-09-13
W dniu 11 września 2019 r. przedstawiciele Euroregionów z polskich granic spotkali się w Nowym Targu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów, realizacją i rozliczaniem projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.
Relacja z Wydarzenia Rocznego Programu Interreg Polska-Słowacja
2019-09-12
Kolejny rok wspólnie z mieszkańcami pogranicza polsko-słowackiego i turystami odwiedzającymi ten region świętowaliśmy Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Kwestia podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych
2019-09-05
Wszystkich mikrobeneficjentów realizujących projekty prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji na temat amortyzacji środków trwałych.
2019-08-22
W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Żylińskiego Samorządowego Kraju w Żylinie obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Siódmemu posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.
Wydarzenie roczne Programu-czeka na Was mnóstwo atrakcji!
2019-08-16
Już dzisiaj wspólnie z instytucjami programowymi zapraszamy wszystkich do Krynicy-Zdroju na Wydarzenie roczne 2019 Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020.
Siódme  posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
2019-08-04
Miło nam poinformować, że 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Samorządowego Kraju Żylińskiego odbędzie się siódme posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry".
Letni numer Newslettera Euroregionu "Tatry"!
2019-07-31
Czeka na Was najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"!
Wydarzenie roczne Programu
2019-07-27
W ramach tegorocznych obchodów wydarzenia rocznego Programu
Interreg PL-SK wraz ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie naszego Programu zapraszamy Państwa m.in. do udziału w Biegu 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK.
Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)
2019-07-11
17 lipca 2019 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie dla instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach 2. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja - "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".
Zakończenie prezydencji słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej
2019-07-10
W dniu 8 lipca 2019 r. Dyrektor biura Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski oraz kierownictwo Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji zakończenia prezydencji słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij