Ładowanie...

Wiadomości

Szkolenie dla potencjalnych mikrobeneficjentów
2017-08-09
Uprzejmie informujemy, że ze względu na niskie zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu dla potencjalnych mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jordanowie, szkolenie zostało odwołane.
Nowy podwójny numer Newslettera (Nr 4 i 5) Związku Euroregion Tatry pn.: "Łaczą Nas Tatry"
2017-08-03
Miło nam poinformować, że jest już dostępny najnowszy podwójny numer (4 i 5) naszego Newslettera pt.: "Łączą Nas Tatry".
Kurs E-biznes i E-marketing
2017-07-28
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY serdecznie zaprasza na bezpłatny polsko-słowacki kurs "E-BIZNES i E-MARKETING W TRANSGRANICZNEJ PRAKTYCE".
Plenerowa impreza polsko-słowacka w Kamienicy - 30 lipca 2017 r.
2017-07-25
Gmina Kamienica realizuje mikroprojekt pod nazwą „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”. Partnerem mikroprojektu po słowackiej stronie jest Gmina Smiżany.
2017-07-21
23 lipca 2017 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji odbędzie się II etap wspólnego polsko-słowackiego wyścigu rowerowego Euroregion Tatry Tour.
Film o Szlaku wokół Tatr
2017-07-19
Zapraszamy do oglądnięcia krótkiego filmu o Szlaku wokół Tatr.
2017-07-19
Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował w dniu 23.06.2017 r. w Żylinie, zatwierdził dofinansowanie z EFRR dla 4 mikroprojektów w wysokości ponad 132 tys.euro.
2017-07-18
W dniach 11-12 lipca 2017 w Rabce Zdrój odbyło się szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 2020.
Prezentacja widowiska artystycznego pn. Wesele na Pograniczu
2017-07-18
Dnia 16 lipca 2017 roku w Amfiteatrze w Korzennej w ramach projektu „Beskidzki Raj Kulturalny - cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe pogranicza polsko-słowackiego“ zaprezentowano widowisko artystyczne „Wesele na Pograniczu”.
2017-07-18
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 29 września 2017 roku (piątek) do godz.15:00.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij