Ładowanie...

Wiadomości

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-01-27
Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 -„Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Nabór trwa do 31 maja 2016 r.
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich
2016-01-18
Informujemy, że dostępna jest Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – narzędzie dedykowane polskim beneficjentom środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasady konkurencyjności.
poprzednia « 1 ... 56 57 58 59 [60]
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij