Ładowanie...

Wiadomości

Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-03-22
Informujemy, że ogłoszono nabór na Projekty Parasolowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Konsultacje w WST dla potencjalnych wnisokodawców w ramach 2 osi priorytetowej
2016-02-16
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem naboru na projekty standardowe w ramach 2 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczął konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców.
Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta
2016-02-16
Informujemy, że decyzją Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zaktualizowano zapisy Podręcznika Beneficjenta.
Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-01-27
Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 -„Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Nabór trwa do 31 maja 2016 r.
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich
2016-01-18
Informujemy, że dostępna jest Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – narzędzie dedykowane polskim beneficjentom środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasady konkurencyjności.
poprzednia « 1 ... 57 58 59 60 [61]
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij