Ładowanie...

Wiadomości

Dzień Otwarty  projektu „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza”
2019-09-20
Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w kolejnym Dniu Otwartym projektu realizowanego ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Głosujemy na TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI w Euroregionie "Tatry"!
2019-09-20
Zachęcamy wszystkich do oddania głosu w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” na inicjatywy i partnerów z Euroregionu "Tatry".
Oficjalnie możemy kontynuować współpracę transgraniczną między Polską a Słowacją w latach 2021-2027!
2019-09-18
Ministrowie Polski, Czech i Słowacji złożyli podpisy na wspólnej deklaracji i potwierdzili w ten sposób wolę kontynuowania współpracy transgranicznej w przyszłym okresie programowania w latach 2021- 2027.
Szlak wokół Tatr wyróżniony certyfikatem Polska Marka Turystyczna – kandydat!
2019-09-17
Szlak wokół Tatr został jednym z 11 laureatów, wybranych spośród 117 zgłoszeń pretendujących do tytułu Polskiej Marki Turystycznej w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną.
Kolejna aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
2019-09-16
Wszystkich Mikrobeneficjentów prosimy o zapoznanie się z kolejną aktualizacją Poradnika Mikrobeneficjenta.
Fundusz Małych Projektów jako narzędzie rozwoju pogranicza polsko-słowackiego - okiem Mikrobeneficjenta
2019-09-14
Jubileuszowy XXV Transgraniczny Kongres Euroregion „Tatry” stanowił doskonałą okazję do refleksji na temat roli jaką Fundusz Małych Projektów odegrał w 25-letniej historii Euroregionu "Tatry".
Dostępność w projektach i w praktyce!
2019-09-13
W trakcie zorganizowanej przez Euroregion "Tatry" w dniu 12 września 2019 r. wizyty studyjnej przedstawiciele samorządów pogranicza polsko – słowackiego mieli okazję w projektach i w praktyce zapoznać się z zasadą dostępności.
Dyskutujemy o Funduszu Małych Projektów na Forum Polskich Regionów Granicznych w Nowym Targu
2019-09-13
W dniu 11 września 2019 r. przedstawiciele Euroregionów z polskich granic spotkali się w Nowym Targu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów, realizacją i rozliczaniem projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.
Relacja z Wydarzenia Rocznego Programu Interreg Polska-Słowacja
2019-09-12
Kolejny rok wspólnie z mieszkańcami pogranicza polsko-słowackiego i turystami odwiedzającymi ten region świętowaliśmy Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Kwestia podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych
2019-09-05
Wszystkich mikrobeneficjentów realizujących projekty prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji na temat amortyzacji środków trwałych.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij