Ładowanie...

Wiadomości

2019-08-22
W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Żylińskiego Samorządowego Kraju w Żylinie obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Siódmemu posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.
Wydarzenie roczne Programu-czeka na Was mnóstwo atrakcji!
2019-08-16
Już dzisiaj wspólnie z instytucjami programowymi zapraszamy wszystkich do Krynicy-Zdroju na Wydarzenie roczne 2019 Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020.
Siódme  posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
2019-08-04
Miło nam poinformować, że 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Samorządowego Kraju Żylińskiego odbędzie się siódme posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry".
Letni numer Newslettera Euroregionu "Tatry"!
2019-07-31
Czeka na Was najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"!
Wydarzenie roczne Programu
2019-07-27
W ramach tegorocznych obchodów wydarzenia rocznego Programu
Interreg PL-SK wraz ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie naszego Programu zapraszamy Państwa m.in. do udziału w Biegu 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK.
Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)
2019-07-11
17 lipca 2019 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie dla instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach 2. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja - "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".
Zakończenie prezydencji słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej
2019-07-10
W dniu 8 lipca 2019 r. Dyrektor biura Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski oraz kierownictwo Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji zakończenia prezydencji słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej.
Zmiana wzorów umów o dofinansowanie mikroprojektów
2019-07-04
Informujemy, że w dniu 3 lipca br. Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził zmianę wzoru umów o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego i wspólnego w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim".
Zmiana załącznika 8.1 dotyczącego udzielania zamówień w projekcie oraz innych zapisów w Podręczniku Beneficjenta
2019-07-02
Już obowiązują nowe zapisy Podręcznika Beneficjenta oraz załącznika 8.1 do Podręcznika Beneficjenta dotyczącego zasad udzielania zamówień w projektach dla polskich beneficjentów.
WST ogłosił nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu - transport transgraniczny
2019-07-01
Informujemy, że z dniem 1 lipca br. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij