Ładowanie...

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego
W ramach realizowanego mikroprojektu przez Gminę Sucha Beskidzka i partnera słowackiego - jednostkę DHZ Namestovo są realizowane m.in. warsztaty szkoleniowe.

W dniach 19-21 maja 2017 roku i 9-11 czerwca 2017 roku na jeziorze Żywieckim odbyły się warsztaty z ratownictwa wodnego, w których uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto wraz ze słowacką partnerską jednostką DHZ Namestovo. Warsztaty skupiały się na promowaniu i rozwijaniu turystyki oraz sportów wodnych w oparciu o posiadane dziedzictwo przyrodnicze, w tym przypadku jeziora, skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom zbiorników wodnych. Jest to o tyle istotne, iż w najbliższym czasie Sucha Beskidzka będzie sąsiadować ze zbiornikiem rekreacyjnym - jezioro Mucharskie. Zajęcia obejmowały tematy m.in. specyfikę wód stojących, podstawy hydrologii, lokcje, budowę i obsługę pływającego sprzętu, techniki linowe i ratownictwa z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, współdziałanie służb w ratownictwie, zasady komunikacji radiowej, techniki poszukiwawcze, technikę prowadzenia łodzi motorowej, techniki nawigacji i lokalizacji z wykorzystaniem sprzętu nawigacyjnego, mapowanie dna zbiornika. Warsztaty prowadzone były przez zaprzyjaźnioną jednostkę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Zduńska Wola. Strażacy mieli do dyspozycji profesjonalne wyposażenie zakupione w ramach mikroprojektu, dzięki któremu szkolili techniki ratownictwa wodnego w warunkach wód stojących.

 

Ponadto informujemy, że w dniach 9 i 10 września br., cześć druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto, brała udział w III Podbabiogórskich Zawodach Ratowniczo-Gaśniczych, wygrywając jako najlepsza drużyna OSP w powiecie suskim, pozostała część druhów była na Słowacji, w celu zdobywania doświadczenia i wiedzy w ramach kolejnych warsztatów z  ratownictwa na wodach stojących. Tym razem na jeziorze Orawskim.

Wraz z jednostką DHZ z Namestova oraz WOPR Zduńska Wola, prowadzone były ćwiczenia, oraz zajęcia w formie symulacji różnych zdarzeń, które mogą zdarzyć się na jeziorze. W ramach realizowanego projektu strażacy nasi opanowali wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne podczas zdarzeń i akcji ratowniczych, które mogą pojawić się na obszarze powiatu suskiego. Celem prowadzonych zajęć było wypracowanie standardów i procedur współpracy między jednostkami ochotniczych straży i wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Przypominamy, iż zajęcia te są kontynuacją prowadzonych szkoleń kilkukrotnie na jeziorze Żywieckim i Mucharskim. Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem zakupionego niezbędnego specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie działań w  sytuacjach specyficznych zagrożeń, mających miejsce na wodzie, w trakcie powodzi, w sytuacja nagłych zjawisk pogodowych.

Projekt zakłada jeszcze realizację kilku działań. W najbliższym czasie kontynuowane będą szkolenia na wodach górskich szybko płynących oraz kolejne zajęcia na jeziorze Orawskim. O czym będziemy oddzielnie Państwa informować.

Wszystkie zaplanowane działania, w tym koszty doposażenia jednostki realizowane są w ramach projektu i przy wsparciu Gminy Sucha Beskidzka, nr projektu INT/ET/TAT/1/I/A/0040, pn. „Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014- 2020 oraz z budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Tatry. 
Zobacz również
Wystawa prac rękodzieła ludowego w Poroninie
Gmina Poronin serdecznie zaprasza na wystawę prac rękodzieła ludowego, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w godzinach 11.00-14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. J.Piłsudskiego 2.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij