Ładowanie...

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego
W ramach realizowanego mikroprojektu przez Gminę Sucha Beskidzka i partnera słowackiego - jednostkę DHZ Namestovo są realizowane m.in. warsztaty szkoleniowe.

W dniach 19-21 maja 2017 roku i 9-11 czerwca 2017 roku na jeziorze Żywieckim odbyły się warsztaty z ratownictwa wodnego, w których uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto wraz ze słowacką partnerską jednostką DHZ Namestovo. Warsztaty skupiały się na promowaniu i rozwijaniu turystyki oraz sportów wodnych w oparciu o posiadane dziedzictwo przyrodnicze, w tym przypadku jeziora, skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom zbiorników wodnych. Jest to o tyle istotne, iż w najbliższym czasie Sucha Beskidzka będzie sąsiadować ze zbiornikiem rekreacyjnym - jezioro Mucharskie. Zajęcia obejmowały tematy m.in. specyfikę wód stojących, podstawy hydrologii, lokcje, budowę i obsługę pływającego sprzętu, techniki linowe i ratownictwa z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, współdziałanie służb w ratownictwie, zasady komunikacji radiowej, techniki poszukiwawcze, technikę prowadzenia łodzi motorowej, techniki nawigacji i lokalizacji z wykorzystaniem sprzętu nawigacyjnego, mapowanie dna zbiornika. Warsztaty prowadzone były przez zaprzyjaźnioną jednostkę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Zduńska Wola. Strażacy mieli do dyspozycji profesjonalne wyposażenie zakupione w ramach mikroprojektu, dzięki któremu szkolili techniki ratownictwa wodnego w warunkach wód stojących.

 

Ponadto informujemy, że w dniach 9 i 10 września br., cześć druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto, brała udział w III Podbabiogórskich Zawodach Ratowniczo-Gaśniczych, wygrywając jako najlepsza drużyna OSP w powiecie suskim, pozostała część druhów była na Słowacji, w celu zdobywania doświadczenia i wiedzy w ramach kolejnych warsztatów z  ratownictwa na wodach stojących. Tym razem na jeziorze Orawskim.

Wraz z jednostką DHZ z Namestova oraz WOPR Zduńska Wola, prowadzone były ćwiczenia, oraz zajęcia w formie symulacji różnych zdarzeń, które mogą zdarzyć się na jeziorze. W ramach realizowanego projektu strażacy nasi opanowali wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne podczas zdarzeń i akcji ratowniczych, które mogą pojawić się na obszarze powiatu suskiego. Celem prowadzonych zajęć było wypracowanie standardów i procedur współpracy między jednostkami ochotniczych straży i wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Przypominamy, iż zajęcia te są kontynuacją prowadzonych szkoleń kilkukrotnie na jeziorze Żywieckim i Mucharskim. Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem zakupionego niezbędnego specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie działań w  sytuacjach specyficznych zagrożeń, mających miejsce na wodzie, w trakcie powodzi, w sytuacja nagłych zjawisk pogodowych.

Projekt zakłada jeszcze realizację kilku działań. W najbliższym czasie kontynuowane będą szkolenia na wodach górskich szybko płynących oraz kolejne zajęcia na jeziorze Orawskim. O czym będziemy oddzielnie Państwa informować.

Wszystkie zaplanowane działania, w tym koszty doposażenia jednostki realizowane są w ramach projektu i przy wsparciu Gminy Sucha Beskidzka, nr projektu INT/ET/TAT/1/I/A/0040, pn. „Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014- 2020 oraz z budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Tatry. 
Zobacz również
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.
Najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 09.08.2018 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tary".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij