Ładowanie...

Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko – słowackim

 

PARTNER WIODĄCY: Obec Ždiar

PARTNER POLSKI: Gmina Bukowina Tatrzańska 

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 05-2017 – 04-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 117 361,04 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 99 756,88 EUR


 

 

Czy wiesz, że Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej warty jest odwiedzenia choćby dlatego, że to największy drewniany budynek w Polsce? Od ponad 90 lat działa w nim także teatr. 

Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju, tworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego pogranicza to główny cel mikroprojektu wspólnego pt. „Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko-słowackim, którego realizacji podjęła się Gmina Bukowina Tatrzańska i Obec Ždiar.


Zarówno Bukowina,jak i Ždiarto ważne historyczno - kulturalne centra pogranicza, które są chętnie odwiedzane przez turystów. O ich popularności decydują bowiem nie tylko niesamowite walory przyrodnicze, ale przede wszystkim wspólne dziedzictwo kulturowe Górali. Aby mogło być ono zachowane dla przyszłych pokoleń i promowane zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów konieczne było dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb związanych z prezentowaniem i upowszechnianiem różnych form dziedzictwa kulturowego pogranicza.

 


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Modernizacja sali wystawowej


I tak w ramach zaplanowanych działań Gmina Bukowina Tatrzańska przeprowadziła modernizację pomieszczenia znajdującego się na poddaszu zabytkowego Bukowiańskiego Centrum Kultury, tzw. Domu Ludowego. W ramach prac budowlanych wykonano stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, ściany, niezbędne instalacje. Wszystkie wykonane elementy i użyte materiały wykończeniowe nawiązywały do regionalnego stylu całego budynku.

Komplementarne działanie inwestycyjne zrealizował Partner Wiodący – w Ždiarze przebudowano poddasze Muzeum Ždiarskeho domu i stworzono w nim galerię.

 

     

                                                                   Zmodernizowana sala wystawowa w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej, fot. archiwum Gminy Bukowina Tatrzańska

 


Zorganizowanie wystawy fotograficznej


Odnowione pomieszczenia Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej i Muzeum Ždiarskeho domu zagospodarowano na sale wystawiennicze. W ich wnętrzach udostępniono wystawę starych, archiwalnych fotografii prezentujących kulturę Podtatrza oraz bieżącą działalność zespołów regionalnych działających w Bukowinie Tatrzańskiej i Ždiarze.

Wernisaż wystawy zorganizowany w dniu 18 kwietnia 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej uświetnili swoimi występami członkowie dziecięcego zespołu „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej i „Ždiaranczek” ze Ždiaru

 

           

Wernisaż wystawy w Bukowinie Tatrzańskiej, fot. archiwum Gminy Bukowina Tatrzańska

 

Wydanie publikacji


Bogaty zbiór interesujących fotografii przekazanych przez partnerów znalazł się także w folderze wydanym w trzech wersjach językowych: polskiej, słowackiej i angielskiej.


Cieszy fakt, że zmodernizowane przez partnerów mikroprojektu pomieszczenia stały się nie tylko miejscem prezentacji dziedzictwa pogranicza, przechowywania eksponatów, czy prowadzenia warsztatów twórczych, aletakże miejscem spotkań mieszkańcówi turystów.

 

Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.

 

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij