Ładowanie...

Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"

Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".

W ramach wizyty mieliśmy szansę zobaczyć m.in. efekty zrealizowanych mikroprojektów i projektów w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 tj.:
 
 
 
 
- barokową kamienną kapliczkę z rzeźbą św. Floriana w Dobczycach odrestaurowaną w ramach mikroprojektu pn. "Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu" zrealizowanego przez Gminę i Miasto Dobczyce
- most i pomieszczenia w zamku w Dobczycach odbudowane w ramach mikroprojektu pn. "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu" zrealizowanego przez Gminę i Miasto Dobczyce
- zabytkową murowaną kapliczkę domkową wraz z pięta przy cmentarzu wojennym w Szczyrzyc wraz z płytami nagrobnych oraz ozdobne oświetlenie przy kapliczce. Inwestycja sfinansowana w ramach mikroprojektu pn. "Kapliczki, krzyże przydrożne- niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, Jodłownik-Nižná Polianka" przez Gminę Jodłownik.
 
 
Poza tym odwiedziliśmy Szczyrbskie Jezioro (Štrbské Pleso) przy miejscowości Obec Štrba, która była słowackim partnerem w projektach realizowanych w partnerstwie z Gminą Nowy Targ oraz ZSMS Zakopane  w ramach 2 mikroprojektów pn. "Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim" oraz pn. "Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego". Oba projekty skupiały się na przede wszystkim na działaniach miękkich, które miały na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie short traku, narciarstwa biegowego i biathlonu, poprzez specjalistyczne przeszkolenie kadry, uczniów oraz wykorzystywanie pozyskanej wiedzy w praktyce.
 
 
Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij