Ładowanie...

Oprávnené územie strešného projektu, ktorého vedúcim partnerom je Euroregión „Tatry”

 

Oprávnené územie strešného projektu, ktorého vedúcim partnerom je Euroregión „Tatry”

Euroregión „Tatry” spolu so slovenskými partnerami: Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom riadi mikroprojekty v časti oprávneného územia, ktoré zahŕňa:

NA POĽSKEJ STRANE:

  • nowosądecký subregión: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, okres Nowy Sącz, okres Mesto Nowy Sącz
  • osvienčimský subregión: okres Chrzanów, okres Olkusz
  • krakovský subregión: okres Myślenice okrem obce Pcim

NA SLOVENSKEJ STRANE

  • Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad (Prešovský kraj) aokres Spišská Nová Ves (Košický kraj)
  • Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.

Oprávnené územie pre strešné projekty, vktorých vedúcim partnerom je Euroregión „Tatry", je na mape označené ružovou farbou.

Oprávnené územie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pri zohľadnení regiónov NUTS3

 

Pozri tiež
Pracovná ponuka v EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu hľadá kandidáta/kandidátku na zamestnanca na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
Vyhlásená X. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 3.10.2022 vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlásená IX. výzva na mikroprojekty
Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 8.7.2022 vyhlasuje IX. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij