Ładowanie...

Projekt parasolowy pn. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim

Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim

Projekt parasolowy pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” został zrealizowany w terminie od 17.02.2016 r. do 31.05.2023 r. przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dotyczył rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Projekt służył wdrażaniu mikroprojektów na obszarze obejmującym po stronie polskiej powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, chrzanowski, olkuski, myślenicki (z wyłączeniem gminy Pcim), miasto na prawach powiatu Nowy Sącz oraz po stronie słowackiej okresy: Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

 

 PARTNERZY PROJEKTU PARASOLOWEGO:

- Związek Euroregion „Tatry", pełniący rolę partnera wiodącego (koordynacja działań słowackich partnerów oraz całościowe zarządzanie projektem)

- Prešovský samosprávny kraj (www.po-kraj.sk )

- Žilinský samosprávny kraj (www.zilinskazupa.sk )

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU PARASOLOWEGO:

Głównym celem projektu była poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej na obszarze projektu parasolowego poprzez realizację mikroprojektów. Projekt parasolowy polegał na merytorycznym i finansowym wsparciu realizacji mikroprojektów z dziedziny edukacji zawodowej i kształcenia ustawicznego/specjalistycznego. Każdy z mikroprojektów obligatoryjnie realizował działania określone dla 3 osi priorytetowej Programu i przyczynił się do osiągnięcia wskaźnika produktu Programu: liczba osób uczestniczących we wspólnych inicjatywach lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleniach.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU PARASOLOWEGO:

- Rozwijanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy w regionie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników polskich i słowackich instytucji publicznych i samorządów

- Rozwój współpracy transgranicznej wyższych uczelni, szkół zawodowych i innych instytucji edukacyjnych

 
REZULTATY PROJEKTU:
 
 
Zadania merytoryczne zrealizowane w ramach Projektu Parasolowego zapewniły osiągnięcie założonych celów. Nastąpiła poprawa jakości usług z zakresu edukacji zawodowej, specjalistycznej i kształcenia ustawicznego zarówno pod względem ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy, jak i wzbogacenia ich oferty i podniesienia poziomu tego kształcenia. Liczne przedsięwzięcia oraz wspólne szkolenia przyczyniły się do wzmocnienia dotychczasowej współpracy polsko-słowackiej. Wdrażane projekty przyczyniły się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu - Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu, jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.

ZREALIZOWANE WSKAŹNIKI:

Wskaźnik CO44 - Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń  - wartość osiągnięta 6 896

Wskaźnik 4.3 -  Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń - wartość osiągnięta 218

WARTOŚĆ PROJEKTU PARASOLOWEGO
 
Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 308 450,31 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 1 112 182,65 EUR i stanowiło 85% dofinansowania z EFRR
 
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU PARASOLOWEGO

Termin rozpoczęcia projektu - 17.02.2016

Termin zakończenia projektu - 31.05.2023

 
 
W ramach 3 osi priorytetowej ogłoszono 8 naborów wniosków o dofinansowanie mikroprojektów.
Złożono 54 wniosków o dofinansowanie.
28 mikroprojektów zostało zatwierdzonych do dofinansowania.
 
Serdecznie zapraszamy do lektury Newslettera Euroregionu "Tatry". Na stronach Newslettera znajdą Państwo informacje z pogranicza m.in. o mikroprojektach realizowanych w ramach projektu parasolowego  pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim". Newslettery znajdują się TU.
 
 
 Publikacje powstałe w mikroprojektach realizowanych w ramach projektów parasolowych dostępne są TU.

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij