Ładowanie...

Bitwa limanowska w Kieżmarku

Bitwa limanowska w Kieżmarku
8 lutego 2019 r. w Kieżmarku odbył się wernisaż wystawy pn. „Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914” poświęconej jednej z najważniejszych batalii stoczonych w początkowej fazie Wielkiej Wojny na froncie wschodnim.

Sala ekspozycyjna Muzuem w Kieżmarku zamieniona została na kwaterę sztabu polowego. 

Jak informują organizatorzy: koncepcja wystawy zakłada wprowadzenie zwiedzających w tematykę działań wojennych poprzez zastosowanie kilkuwarstwowej narracji, opowiadającej o bitwie z różnych punktów widzenia. Operacja limanowsko-łapanowska widziana okiem sztabowców miała wymiar przede wszystkim manewrów wielkich związków taktycznych przesuwających się po wielokilometrowym obszarze i zdobywających wyznaczone odgórnie pozycje. Z tego punktu widzenia tysiące żołnierzy biorących udział w walkach traciło cechy indywidualne, stając się jedynie narzędziami do osiągnięcia strategicznych celów – na ekspozycji przejawem tak ujętej narracji jest stół multimedialny, pozwalający na śledzenie poszczególnych faz operacji dzięki aplikacji – interaktywnemu polu bitwy, na którym przemieszczają się dywizje walczących stron. Natomiast horror i grozę wojny, widzianej z perspektywy szeregowych żołnierzy oddaje przede wszystkim dźwiękowa aranżacja, a także zabytki zgromadzone przez limanowskie muzeum, wśród których wyróżnia się broń: bagnety austro-węgierskie, niemieckie i rosyjskie, tasak artyleryjski, nóż okopowy, szrapnel, skrzynki amunicyjne czy też carski karabin Mosin, ale także przedmioty „codziennego” użytku: manierki, guziki, elementy umundurowania, szklanka do alkoholu poległego w boju na wzgórzu Jabłoniec pułkownika Othmara Muhra. „Ludzki” wymiar wojny widoczny jest również w listach tzw. feld postkarte, pisanych przez żołnierzy walczących na froncie, dla których w większości prawdziwe są uniwersalne słowa zawarte w książce Ericha Marii Remarque „Im Westen nichts Neues”, opisującego tragedię pokolenia „którego pierwszym zawodem było robienie trupów”. Znajdujący się na ekspozycji kiosk multimedialny zawiera liczne fotografie z pola bitwy, film dokumentalny o jej przebiegu, a także nagrania lektorskie fragmentów relacji uczestników bitwy m.in. Józefa Piłsudskiego – wszystko w bilingwicznej wersji polsko-słowackiej. Całość aranżacji dopełniają ściany pokryte drewnianymi szalunkami, a także zabezpieczone jutowymi workami wypełnionymi słomą – charakterystycznymi elementami okopowej rzeczywistości, a także modele żołnierzy austro-węgierskich z jednostek węgierskiego honvedu ubrane w wierne rekonstrukcje mundurów zimowych i wyposażone w repliki broni.


Warto wspomnieć, że bitwa limanowska postrzegana dotychczas przez pryzmat węgierskiego zwycięstwa, była w istocie złożoną operacją w której stanęły naprzeciw siebie 80 – tysięczna armia austro-węgierska, złożona z Austriaków, Węgrów, Czechów, Polaków, Słowaków, Serbów, Bośniaków, Chorwatów, Rusinów, wspomagana przez niemiecką 47 dywizję rezerwową i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego oraz rosyjska 120-tysięczna 3 Armia i VIII Korpus w których walczyli Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Niemcy nadbałtyccy, ludy kaukaskie i stepowe. Wystawa „Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914” eksponuje przede wszystkim zagadnienie udziału w operacji żołnierzy polskich: legionistów i członków landwery oraz Słowaków – skoncentrowanych w dużej ilości w 16 pułku piechoty (41% stanu osobowego), wchodzącego w skład 78 brygady piechoty 39 dywizji honvedu.  

Wystawa zawiera wiele elementów innowacyjnych technologii prezentując nie tylko przebieg bitwy limanowskiej i jej najważniejsze momenty, ale także umożliwiając zagłębienie się w realia życia okopowego przez pryzmat jego wielowymiarowych przejawów. 

Wystawie towarzyszył polsko-słowacki katalog zawierający najważniejsze informacje dotyczące operacji limanowsko-łapanowskiej, a ponadto prezentujący wybrane najcenniejsze eksponaty wchodzące w skład kolekcji militarnej należącej do zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

Wystawa otwarta jest w Kieżmarku do 22 marca 2019. Z kolei już 19 maja 2019 r. ekspozycja będzie miała swoją inaugurację w Limanowej, której będzie towarzyszyć rekonstrukcja historyczna bitwy limanowskiej na wzgórzu Jabłoniec, z udziałem około 100 rekonstruktorów z Polski, Węgier i Słowacji, przy zastosowaniu zaawansowanej pirotechniki.

Wystawa jest jednym z produktów mikroprojektu pt. "Polsko-słowackie braterstwo broni - bitwa limanowska 1914" wdrażanego wspólnie przez Muzeum Ziemi Regionalnej w Limanowej i Muzeum w Kieżmarku.

Oprac. na podstawie www.limanova.in, fot. Lilianna Król Zobacz również
Dzień Otwarty  projektu „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza”
Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w kolejnym Dniu Otwartym projektu realizowanego ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Głosujemy na TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI w Euroregionie "Tatry"!
Zachęcamy wszystkich do oddania głosu w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” na inicjatywy i partnerów z Euroregionu "Tatry".
Oficjalnie możemy kontynuować współpracę transgraniczną między Polską a Słowacją w latach 2021-2027!
Ministrowie Polski, Czech i Słowacji złożyli podpisy na wspólnej deklaracji i potwierdzili w ten sposób wolę kontynuowania współpracy transgranicznej w przyszłym okresie programowania w latach 2021- 2027.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij