Ładowanie...

Euroregion "Tatry" na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

Euroregion "Tatry" na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie
Przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry", samorządów pogranicza polsko-słowackiego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego uczestniczyli w V Europejskim Kongresie Samorządów.

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem "Samorząd-razem dla przyszłości". 

Europejski Kongres Samorządów, który w 2019 roku organizowany był w Krakowie w dniach 8-9 kwietnia  to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Podczas Kongresu samorządowcy i eksperci rozmawiali o tym, jak już teraz rozwijać tysiące polskich gmin, rozwiązując rzeczywiste potrzeby ich mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Euroregionu "Tatry" - pan Bogusław Waksmundzki wziął udział w panelu "Projektu transgraniczne jako sposób na ożywienie współpracy społecznej i gospodarczej". Podczas dyskusji Przewodniczący Waksmundzki podzielił się doświadczeniami Euroregionu "Tatry" w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej samorządów z Polski i ze Słowacji. Przedstawił także wspólne projekty drogowe oraz zaprezentował film promujący Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr". Podsumowując swoje wystąpienie pan Bogusław Waksmundzki podkreślił, że "Wszelka współpraca samorządów i realizacja projektów transgranicznych służy rozwojowi gospodarczemu powodując wzrost atrakcyjności naszego pięknego regionu nie tylko w naszych obu krajach, ale także Europy". 
Zobacz również
Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)
17 lipca 2019 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie dla instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach 2. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja - "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".
Zakończenie prezydencji słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej
W dniu 8 lipca 2019 r. Dyrektor biura Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski oraz kierownictwo Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji zakończenia prezydencji słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej.
Zmiana wzorów umów o dofinansowanie mikroprojektów
Informujemy, że w dniu 3 lipca br. Komitet ds. mikroprojektów zatwierdził zmianę wzoru umów o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego i wspólnego w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij