Ładowanie...

Euroregion "Tatry" na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

Euroregion "Tatry" na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie
Przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry", samorządów pogranicza polsko-słowackiego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego uczestniczyli w V Europejskim Kongresie Samorządów.

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem "Samorząd-razem dla przyszłości". 

Europejski Kongres Samorządów, który w 2019 roku organizowany był w Krakowie w dniach 8-9 kwietnia  to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Podczas Kongresu samorządowcy i eksperci rozmawiali o tym, jak już teraz rozwijać tysiące polskich gmin, rozwiązując rzeczywiste potrzeby ich mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Euroregionu "Tatry" - pan Bogusław Waksmundzki wziął udział w panelu "Projektu transgraniczne jako sposób na ożywienie współpracy społecznej i gospodarczej". Podczas dyskusji Przewodniczący Waksmundzki podzielił się doświadczeniami Euroregionu "Tatry" w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej samorządów z Polski i ze Słowacji. Przedstawił także wspólne projekty drogowe oraz zaprezentował film promujący Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr". Podsumowując swoje wystąpienie pan Bogusław Waksmundzki podkreślił, że "Wszelka współpraca samorządów i realizacja projektów transgranicznych służy rozwojowi gospodarczemu powodując wzrost atrakcyjności naszego pięknego regionu nie tylko w naszych obu krajach, ale także Europy". 
Zobacz również
Spotkanie rowerowe z Szymonem Nitką
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza na spotkanie rowerowe, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 16.30 w hotelu Casa w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 17, 9. piętro, sala Kościelec.
Informacja o wydłużeniu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. (piątek) do godz. 15:00
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij