Ładowanie...

Grudniowa zmiana Podręcznika Beneficjenta

Grudniowa zmiana Podręcznika Beneficjenta
Informujemy, że w dniu 10.12.2019 r. Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w "dużym" Podręczniku Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.

Wprowadzone zmiany w rozdziałach: 3.3; 4.1.6; 4.1.9; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 6.2.3.1. miały na celu przede wszystkim uelastycznienie dotychczasowych zapisów. 


Między innymi polscy beneficjenci "dużych" projektów będą mogli teraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zakończyć część finansową projektu w terminie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu rzeczowym. Jak argumentował Komitet "jest to szczególnie istotne, gdy w sytuacjach niezależnych od beneficjenta, niemożliwe jest finansowe zakończenie projektu w terminie określonym w Podręczniku, np. w wyniku wyroku sądu, który nastąpił już po upłynięciu 30 dni od zakończenia rzeczowego projektu. Słowaccy beneficjenci mają taką możliwość m.in. na podstawie ustawy nr 513/1991."


Ponadto Komitet Monitorujący ustalił ostateczny termin zakończenia rzeczowej realizacji "dużych"  projektów realizowanych w poszczególnych osiach priorytetowych na 31 grudnia 2022 roku. 


Zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta dostępny jest tutaj. Zobacz również
Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
Pierwszy newsletter za rok 2020!
W roku 2020 kontynuujemy dla Was wydawanie naszego Newslettera.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij