Ładowanie...

Wydarzenie roczne w ramach projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"

Wydarzenie roczne w ramach projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 30 stycznia 2018 r. w Szczawnicy odbyło się wydarzenie roczne promujące mikroprojekty wdrażne w ramach projektów parasolowych zarządzanych przez Euroregion "Tatry".

Polscy i słowaccy uczestnicy wydarzenia rocznego zapoznali się z informacją na temat projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" realizowanych przez Związek Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. W trakcie spotkania przedstawicieli polskich i słowackich samorządów-członków Euroregionu "Tatry", Dyrektor Biura Euroregionu - pan Michał Stawarski przedstawił stan wdrażania tych projektów, w tym m.in.: wyniki oceny formalnej i jakościowej po I i II naborze wniosków, stopień spełnienia kryteriów przyznawania dodatkowych środków w zakresie kontraktacji oraz harmonogram realizacji projektów parasolowych na rok 2018.
Zaprezentował także efekty najciekawszych mikroprojektów realizowanych w ramach I naboru wniosków, tj.:
  •  Uchronić od zapomnienia – prezentacja kultur pogranicza polsko-słowackiego, partner wiodący: Miasto Grybów, partner słowacki: Veľký Šariš;
  • Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji, partner wiodący: Obec Liptovská Kokava, partner polski: Gmina Poronin;
  • Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego, beneficjent: Gmina Sucha Beskidzka, partner słowacki: Mesto Námestovo;
  • Jeden duch po dwóch stronach granicy – ocalmy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej, partner wiodący: Gmina Raciechowice, partnerzy słowaccy: Obec Hladovka; Obec Čimhová;Obec Vitanová;
  • Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza, partner wiodący: Gmina Łapsze Niżne, partner słowacki: Mesto Spišská Stará Ves;
  • Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu, beneficjent: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, partner słowacki: Múzeum v Kežmarku;
Jest nam niezmiernie miło, że przyjęli zaproszenie i w wydarzeniu rocznym wzięli udział także nasi partnerzy projektowi - panie: Andrea Kmecová, Mária Tuptová, Jana Kičurová  z Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz  pan Libor Gašpierik z Samorządowego Kraju Żylińskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się prezentacją. Fotografie zamieszczone w materiałach pochodzą z archiwum Związku Euroregion "Tatry" oraz mikrobeneficjentów.

 
      

Zobacz również
Aktualizacja Poradnika Mikrobeneficjenta
Informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2018 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Poradnika Mikrobeneficjenta.
Najnowszy numer Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Newslettera Euroregionu "Tatry".
Spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
W dniu 09.08.2018 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące projektów parasolowych Euroregionu "Tary".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij