Ładowanie...

Rozwiazania systemowe dla "dużych" projektów z zakresu ochrony dziedzictwa oraz transportu

Rozwiazania systemowe dla "dużych" projektów z zakresu ochrony dziedzictwa oraz transportu
Instytucje wdrażające Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 opracowały rozwiązania systemowe mające na celu wykorzystanie wolnych środków w "dużych" projektach z 1 i 2 osi priorytetowej.

 Celem tych rozwiązań jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (zmniejszenie zdolności finansowych beneficjentów, wzrost cen rynkowych), pełniejsze wykorzystanie dostępnej alokacji oraz wzmocnienie efekty dofinansowanych projektów.
 
 
 
Rozwiązania te pozwalają na:
1)wykorzystanie oszczędności własnych i/lub innego partnera tego samego projektu na pokrycie różnic przetargowych w ramach danego projektu w  1. osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" (procedura znajduje się tutaj),

2)Przeznaczenie własnych oszczędności projektowych lub wolnych środków dostępnych w osi  z innych projektów na pokrycie różnic przetargowych z oszczędności danego projektu lub/i dofinansowanie dodatkowego zakresu rzeczowego projektów, które są w trakcie realizacji w 2. osi priorytetowej programu „Zrównoważony transport transgraniczny” (szczegóły rozwiązania opisano tutaj).

 

Uwaga! Powyższe rozwiązania nie dotyczą mikroprojektów!
Zobacz również
Zapraszamy do obejrzenia filmu o polsko-słowackich projektach z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego!
Zapraszamy do obejrzenia filmu o projektach z obszaru dziedzictwa, które były lub są realizowane ze wsparciem programu Interreg Polska-Słowacja. Pokazane zostały w nim efekty projektów dofinansowanych z funduszy programu, między innymi ścieżki rowerowe, muzea i inne obiekty.
Harmonogram naborów na rok 2021
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów mikroprojektów na rok 2021 w ramach projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Związku Euroregion "Tatry" z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie i w Żylinie.
Już niedługo ich psie nosy ratować będą ludzkie życie!
Jak poinformowała w dniu wczorajszym na swoim profilu facebook Grupa Podhalańska GOPR, siedem psów ratowniczych rozpoczęło trzydniowe szkolenie lawinowe.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij