Ładowanie...

Szkolenie dla beneficjentów II naboru w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"

Szkolenie dla beneficjentów II naboru w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"
Za nami kolejne szkolenie dla beneficjentów. Tym razem tajniki realizacji i rozliczania mikroprojektów zgłębiali beneficjenci drugiego II naboru mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura".

Szkolenie składało się z czterech modułów dotyczących:
-rzeczowej realizacji mikroprojektu,
-kwalifikowalności wydatków i procedury rozliczania mikroprojektu,
-prawidłowego wypełnienia raportu i udokumentowania rzeczowej i finansowej realizacji mikroprojektu,
-działań informacyjno-promocyjnych, kontroli na miejscu, wizyt sprawdzających. 

Spotkanie prowadzili pracownicy Działu mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 wspólnie z opiekunką projektu parasolowego - panią Katarzyną Piecuch ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego, która w sposób jasny i  ilustrowany wieloma przykładami przybliżyła zebranym kwestię dostępności w projektach finansowanych ze środków unijnych.  

W szkoleniu, które odbyło się w dniu 09.05.2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu wzięło udział ok. 40 osób. 
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją ze szkolenia. 

pdf
prezentacja_09.05.2018
Rozmiar 8.33 MB
Zobacz również
Szkolenie dla beneficjentów II naboru w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura"
Za nami kolejne szkolenie dla beneficjentów. Tym razem tajniki realizacji i rozliczania mikroprojektów zgłębiali beneficjenci drugiego II naboru mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura".
Marcowe wydanie Newslettera Euroregionu "Tatry"
Zapraszamy do lektury nowego numeru Newslettera Euroregionu "Tatry"
Prezentacja mikroprojektów na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 25.04.2018 r. informacja na temat projektów parasolowych realizowanych przez Euroregion "Tatry" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 prezentowana była na XXIV Kongresie Związku Euroregion "Tatry", który obradował w Szaflarach.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij