Ładowanie...

Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)

Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)
17 lipca 2019 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie dla instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach 2. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja - "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Szkolenie obejmuje moduł ogólny - zawierający najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w ramach II naboru oraz moduł warsztatowy - poświęcony pracy z generatorem wniosków.Miejsce szkolenia: Małopolski Urząd Wojewódzki (sala 201).

Zgłoszenia udziału można przesyłać do dnia 12.07.2019 r. do Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Małopolskiego: e-mail: grzegorz.first@umwm.pl, tel do Pana Grzegorza Firsta.: +48 12 29 90 634. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Programu Interreg Polska-Słowacja. 


Zobacz również
W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Żylińskiego Samorządowego Kraju w Żylinie obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Siódmemu posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.
Wydarzenie roczne Programu-czeka na Was mnóstwo atrakcji!
Już dzisiaj wspólnie z instytucjami programowymi zapraszamy wszystkich do Krynicy-Zdroju na Wydarzenie roczne 2019 Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020.
Siódme  posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"
Miło nam poinformować, że 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Samorządowego Kraju Żylińskiego odbędzie się siódme posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij