Ładowanie...

Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)

Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)
17 lipca 2019 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie dla instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach 2. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja - "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Szkolenie obejmuje moduł ogólny - zawierający najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w ramach II naboru oraz moduł warsztatowy - poświęcony pracy z generatorem wniosków.Miejsce szkolenia: Małopolski Urząd Wojewódzki (sala 201).

Zgłoszenia udziału można przesyłać do dnia 12.07.2019 r. do Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Małopolskiego: e-mail: grzegorz.first@umwm.pl, tel do Pana Grzegorza Firsta.: +48 12 29 90 634. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Programu Interreg Polska-Słowacja. 


Zobacz również
Drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
16 stycznia 2020 r. dyrektor Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski uczestniczył w drugim spotkaniu Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy
transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
W dniu 10 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Nowy Targ w Nowym Targu odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów
Na dzień 10 stycznia 2020 r. zaplanowano VIII już posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Euroregionu "Tatry" z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij