Ładowanie...

Szkolenie online dla mikrobeneficjentów IV naboru w zakresie realizacji i rozliczania mikroprojektów

Szkolenie online dla mikrobeneficjentów IV naboru w zakresie realizacji i rozliczania mikroprojektów
W dniu 18 lutego 2021 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował szkolenie w zakresie realizacji i rozliczania mikroprojektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I oraz III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szkolenie skierowane było do mikrobeneficjentów IV naboru. Uczestników przywitał pan Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry". Następnie pracownicy działu realizacji projektów parasolowycw Euroregionie "Tatry" omówili szczegółowo:
-w jaki sposób prawidłowo zrealizować mikroprojekt pod względem rzeczowym i finansowym,
-jak właściwie prowadzić działania informacyjne i promocyjne,
-jak posługiwać się Generatorem wniosków i rozliczeń.
 
Z kolei pani Martina Šlosárová ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 przedstawiła w tracie zajęć szkoleniowych zagadnienia związane z tzw. dostępnością w projektach. 
 
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 szkolenie odbyło w trybie online. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób.
 
Dodatkowo mikrobeneficjenci z obszaru wsparcia Euroregionu "Tatry" wzięli udział w zorganizowanym przez Euroregion w dniach 15-16 lutego 2021 r. szkoleniu pt. Prawo zamówień publicznych w Polsce i na Słowacji oraz wspólne transgraniczne zamówienia publiczne prowadzonym przez eksperta z dziedziny zamówień publicznych - pana Macieja Gnele.
 

 

 

Zobacz również
Otwarcie stadionu miejskiego w Mszanie Dolnej
W dniu 31.07.2021 r. Miasto Mszana Dolna zaprasza na uroczyste otwarcie stadionu miejskiego oraz Międzynarodowy mecz towarzyski między drużynami piłkarskimi FK Niżna (Słowacja) i KS Turbacz (Polska).
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został pakiet 5 rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027.
Masz pomysł, jak usprawnić działanie funduszy europejskich na pograniczu polsko-słowackim? Podziel się nimi!
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij