Ładowanie...

Szlak wokół Tatr na targach turystycznych ITF Slovakiatour 2018

Szlak wokół Tatr na targach turystycznych ITF Slovakiatour 2018
W dniach 25-28.01.2018 r. markowy produkt turystyczny Euroregionu „Tatry” – Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr po raz pierwszy prezentowany był na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITF Slovakiatour 2018.

ITF Slovakiatour 2018, to największe targi turystyczne na Słowacji, które co roku odwiedza ok. 70 tys. osób. W tym międzynarodowym wydarzeniu Związek Euroregion „Tatry” reprezentował pan Michał Stawarski-Dyrektor biura.

Na stoisku Szlaku wokół Tatr na zwiedzających targi czekała nie tylko kompleksowa informacja na temat tego polsko-słowackiego projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Tatr, dotychczas zrealizowanych etapów inwestycji, powstałej infrastruktury dla rowerzystów, czy planów rozbudowy Szlaku. Wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY i partnerami projektu flagowego promowaliśmy także atrakcje turystyczne pogranicza położone na Szlaku-a tym samym polskie i słowackie miasta i gminy zaangażowane w budowę i rozwój Szlaku wokół Tatr.

 Fot. EUWT TATRY

 

 

Wydarzenie to było także świetną okazją do przedstawienia szerokiej publiczności efektów tych mikroprojektów, których działania wpisują się w koncepcję budowy szlaku wokół Tatr, np. mikroprojektu pt. „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel”, czy mikroprojektu pt. „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark”.

Działanie realizowane było w ramach projektu flagowego wdrażanego wspólnie przez 10 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

 


Zobacz również
Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, II nabór
W dniu 21 lutego 2018 roku w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zakończyło się V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”. W spotkaniu tym uczestniczył również Pan Michał Stawarski – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” oraz Pan Artur Harc – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Promocja albumu pt. „Nowy Targ obrazki z przeszłości”
W dniu 24 lutego br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbędzie się promocja albumu pt. „Nowy Targ. Obrazki z przeszłości”.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij