Ładowanie...

Uroczyste podpisanie kolejnych umów na realizację mikroprojektów-tym razem w Kraju Preszowskim

Uroczyste podpisanie kolejnych umów na realizację mikroprojektów-tym razem w Kraju Preszowskim
W dniu 17.05.2018 r. w Preszowie podpisano kolejne umowy o dofinansowanie mikroprojektów w ramach II naboru projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura”.

W spotkaniu ze strony Euroregionu „Tatry” uczestniczyli pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady i pan Michał Stawarski – Dyrektor biura.


Łącznie w II naborze w partnerstwie Euroregionu „Tatry” i Samorządowego Kraju Preszowskiego realizowanych będzie 13 mikroprojektów z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza na kwotę miliona euro.


Poniżej zamieszczamy wykaz tych mikroprojektów.


Zdjęcia: archiwum Samorządowego Kraju Preszowskiego


Zobacz również
Ponad 33 mln euro dla 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu
Zielone światło otrzymały 32 nowe przedsięwzięcia na polsko-słowackim pograniczu o łącznej wartości ponad 33 mln euro. O ich dofinansowaniu zdecydował Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który obradował 19-20 marca br. w Starej Leśnej (słowackie Wysokie Tatry).
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.02.2019 r. ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
WST w Krakowie poszukuje pracowników
Twa nabór kandydatów na pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij