Ładowanie...

Wydarzenie roczne Programu

Wydarzenie roczne Programu
W ramach tegorocznych obchodów wydarzenia rocznego Programu
Interreg PL-SK wraz ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie naszego Programu zapraszamy Państwa m.in. do udziału w Biegu 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK.


Wydarzenie roczne zaplanowano na 7-8 września br. w Krynicy-Zdrój. 7 września nasz Program będzie partnerem sportowej imprezy - Bieg 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK.  Bieg rozpocznie się po stronie słowackiej w Mniszku nad Popradem, a zakończy na deptaku w Krynicy-Zdroju (trasa liczy ok. 35 km). Kolejnego dnia będą czekać na Was inne atrakcje, o których poinformujemy w terminie późniejszym. 
W ten sposób chcemy promować nasz wspólny Program. Mamy nadzieje, że będzie to interesująca forma rozpowszechnienia informacji o polsko-słowackiej współpracy transgranicznej z udziałem mieszkańców i turystów. 
Do zobaczenia na starcie 7 września! 
Zobacz również
Komunikat dotyczący działań w ramach zasady konkurencyjności niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
Na podstawie korespondencji, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym od Instytucji Zarządzającej, informujemy że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty w związku z pandemią COVID-19
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację działań zaplanowanych w projektach. Jesteśmy świadomi, że w obecnej sytuacji mogą być Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta może w różnym stopniu utrudniać dotrzymanie terminów wynikających z dokumentów programowych oraz wpłynąć na kwalifikowalność wydatków.

Aby złagodzić możliwe skutki tej sytuacji, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP), Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny proponują szereg udogodnień polegających na bardziej elastycznym stosowaniu regulacji zawartych w Podręczniku beneficjenta.

Szczegóły w załączniku.
Pierwszy newsletter za rok 2020!
W roku 2020 kontynuujemy dla Was wydawanie naszego Newslettera.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij