Ładowanie...

Dziedzictwo obok mnie – ochrona i promocja Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko - Słowackiego

PARTNER WIODĄCY: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

PARTNER SŁOWACKI: Obec Mníšek nad Popradom  

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 04-2017 – 12-2017

WARTOŚĆ PROJEKTU: 69 974,70 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 49 996,92 EUR
 

Czy wiesz, że Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko – Słowackiego o długości blisko 140 km, który promuje 80 zabytków Sądecczyzny i Kraju Preszowskiego powstał w ramach mikroprojektu dofinansowanego z IW Interreg III A PL-SK 2004-2006?Mapa: www.nowosadecki.pl


 

Ten mikroprojekt wdrażany przez Miasto i Gminę Piwniczna - Zdrój we współpracy ze słowacką miejscowością Mniszek nad Popradem stanowi znakomity przykład przedsięwzięcia służącego rozwojowi transgranicznego produktu turystycznego – Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko - Słowackiego.Partnerzy projektu dostrzegając, że utworzony 10 lat temu Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko – Słowackiego, mimo stosunkowo szerokiego zasięgu oddziaływania jest mało popularny zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród turystów postawili na stworzenie odpowiadającego aktualnym trendom spędzania wolnego czasu narzędzia promującego ten produkt.


Stąd mikroprojekt pt. „Dziedzictwo obok mnie – ochrona i promocja Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko – Słowackiego” zrealizowany przez partnerów w roku 2017 łączył w sobie dwa kluczowe elementy zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza: dbałość o dziedzictwo materialne i atrakcyjną formę przekazywania mieszkańcom i turystom informacji o tym dziedzictwie.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Zorganizowanie gry miejskiej i questu


I tak będące efektem mikroprojektu: gra miejsca i quest to nic innego jak nowa forma działań, która bezpośrednio angażuje w zdobywanie wiedzy na temat dziedzictwa pogranicza: młodzież, dorosłych, mieszkańców i turystów. Przeprowadzona w ramach projektu gra miejska oraz wydany questing rowerowy (dostępny online na stronie: www.piwniczna.pl) skoncentrowane na odcinku szlaku Piwniczna – Zdrój – Hraniczne stanowiły zatem także świetny sposób na promocję atrakcji pogranicza opartych na dziedzictwie kulturowym i naturalnym, które zlokalizowane są na Międzykulturowym Szlaku Turystycznym Pogranicza Polsko-Słowackiego.

 

     

Fot. archiwum Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój


Odrestaurowanie otoczenia zabytkowej studni na piwniczańskim rynku


Z kolei zaplanowane działania inwestycyjne pozwoliły na odrestaurowanie historycznego układu alejek i zieleni oraz otoczenia jednego z obiektów znajdujących się na Międzykulturowym Szlaku – zabytkowej studni zlokalizowanej na piwniczańskim rynku. Roboty obejmowały m.in. remont nawierzchni, rewitalizację i założenie nowej zieleni oraz montaż elementów małej architektury (ławek, stojaków na rowery).


     

Fot. archiwum Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

 


Całość zrealizowanych działań kompleksowo przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności produktu, jakim jest Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego.

 

Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij