Ładowanie...

„Poznać przeszłość i zadbać o jej przyszłość - kulinarne tradycje Limanowej i Dolnego Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury pogranicza polsko-słowackiego”

PARTNER WIODĄCY: Miasto Limanowa

PARTNER SŁOWACKI: Miasto Dolny Kubin

TYP MIKROPROJEKTU: indywidualny

OKRES REALIZACJI: 05-2018 – 05-2019

WARTOŚĆ PROJEKTU: 52 410,30 EUR w tym dofinansowanie z EFRR: 44 548,75 EUR 

Łatwo zaobserwować wspólne inspiracje, przenikanie się tradycji kulinarnych Miasta Limanowa i Miasta Dolny Kubin, podobnesposoby przygotowywania potraw, podobne przyrządy kucharskie. Wciąż żyją osoby znające te tradycje, ale jak słusznie zauważyli partnerzy mikroprojektu nigdy nie zostało to zinwentaryzowane i przekazane młodemu pokoleniu.


Stąd pomysł na kolejny wspólny mikroprojekt Miasta Limanowa i Miasta Dolny Kubin – tym razem mający na celu zachowanie i upowszechnienie tradycji kulinarnych Limanoweji Dolnego Kubina.


Zaplanowane do realizacji w 2018 i 2019 roku działania łączą w sobie elementy tradycyjne z elementami nowoczesnymi.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Zorganizowanie warsztatów kulinarnych


Zorganizowane w dniach 28-29 września 2018 r. polsko-słowackie warsztaty kulinarne pn. „Ocalić od zapomnienia”, to pierwsze z efektów mikroprojektu. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone trzy Koła Gospodyń Wiejskich z Dolnego Kubina i trzy koła z Limanowej, ponieważ to właśnie Koła Gospodyń Wiejskich kultywują kulinarne tradycje oraz przechowują skarby lokalnej kultury.


     

Fot. archiwum Miasta Limanowa


Jak informują organizatorzy: (...) ponieważ najsmaczniejszą przyprawą naszych kuchni jest pomysłowość gospodyń potrawy najpierw zostały wyselekcjonowane, potem przygotowane, by na końcu je zaprezentować bardzo licznie zgromadzonej na degustacji publiczności. Wśród kuchni słowackiej królowały: szulance zmakiem, bryndzownik, orawska kapustnica (…) bryndzowe haluszki. Z kuchni limanowskiej najlepiej smakowały: pierogi z kapustą igrzybami, żur na zakwasie (…) i buchty. Jak mówili uczestnicy „była to prawdziwa uczta dla oczu i podniebienia”.


     

Fot. archiwum Miasta Limanowa


 

W szczególności, że potrawy serwowane były na zrekonstruowanych drewnianych straganach.

 

     

Fot. archiwum Miasta Limanowa


 

Wydanie publikacji


W ramach projektu wydano polsko-słowacką książkę kucharską zawierającą proste przepisy na przyrządzenie smaków pogranicza.


Utworzenie polsko-słowackiej bazy internetowej: www.smakibezgranic.eu


Polsko-słowacka internetowa baza przepisów i filmów instruktażowych uwiecznionych podczas warsztatów znajduje się pod adresem https://www.smakibezgranic.eu./


 


Imprezy plenerowe


Wszystkie osoby, które chcą rozsmakować się w tradycjach kulinarnych Limanowej i Dolnego Kubina partnerzy mikroprojektu zapraszają w 2019 roku na kolejne wspólne polsko-słowackie wydarzenia - imprezy plenerowe połączone z pokazami kulinarnymi oraz dystrybucją wydanych książek.


 

Warto podkreślić, że realizacja zaplanowanych wydarzeń przyczyniła się nie tylko do wymiany doświadczeń kulinarnych, wzbogacenia wiedzy na temat potraw tradycyjnych i udokumentowanie tradycyjnych przepisów do polsko-słowackiej bazy internetowej (www.smakibezgranic.eu) i wydawnictwa, ale także do integracji pokoleń.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij