Ładowanie...

Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza

PARTNER WIODĄCY: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

PARTNER SŁOWACKI: Obec Ľubotín   

TYP MIKROPROJEKTU: wspólny

OKRES REALIZACJI: 03-2017 – 02-2018

WARTOŚĆ PROJEKTU: 93 110,03 EUR w tym dofinansowanie z EFRR 79 143,53 EURZwiększenie dostępu do informacji o atrakcjach przyrodniczych i kulturowych, to cel mikroprojektu wspólnego pt. „Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza”.


W ramach partnerstwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z Obec Ľubotín od marca 2017 r. do lutego 2018 r. zrealizowano cykl komplementarnych względem siebie działań miękkich i inwestycyjnych, które przyczyniły się do uzupełnienia oferty turystycznej tej części pogranicza polsko-słowackiego.GŁÓWNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


Utworzenie punktu informacji turystycznej


Remont pomieszczeń Pijalni wody mineralnej „Milusia” w Muszynie i utworzenie w nich punktu informacji turystycznej stworzyło warunki do bezpośredniego kontaktu z klientami.

 

     

Wyremontowany Punkt Informacji Turystycznej w Muszynie, fot. archiwum Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


 

Wykonanie strony internetowej


Uzupełnieniem systemu informacji jest odnowiona strona internetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: www.muszyna.pl, która zyskała nie tylko nowy, atrakcyjny wygląd, ale także mnóstwo nowych informacji o atrakcjach kulturowych i przyrodniczych pogranicza w języku polskim, słowackim i angielskim. Strona ta umożliwia także czat on-line z pracownikiem informacji turystycznej.


 


Wydanie ulotek


Ulotka to kolejny z produktów będący efektem działań Partnera Wiodącego – Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Ulotka w przystępny sposób informuje, co warto zobaczyć na szlaku wędrówki u partnerów.Zawiera opisy atrakcji, zdjęcia, mapkę, w tym informacje o Muszynie i Ľubotinie. Wydana została w trzech wersjach językowych: polskiej, słowackiej i angielskiej (po 5000 egz. w każdym z języków).


Wersję elektroniczną ulotki można pobrać na stronie: http://muszyna.pl/pl/1962/31/foldery-wydane-w-ramach-mikroprojektu.html


     


Zorganizowanie rajdu pieszego


Pierwszym z miękkich działań zrealizowanych przez partnerów był rajd pieszy na Kralovą Studnię zorganizowany w dniu 27.09.2017 r. Uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie i Zakladnej Szkoly w L’ubotinie. Łącznie 40 osób. Przy pięknej pogodzie uczestnicy rajdu mogli spacerować szlakiem Muszyna – Wojkowa – Lenartov i podziwiać przepiękne jesienne panoramy Beskidu Sądeckiego i Cergova. Młodzież została zapoznana m.in. z atrakcjami znajdującymi się na trasie rajdu oraz z zasadami poruszania się na obszarze chronionym. Dzieci musiały także wykazać się odwagą i wyjść na wieżę po skarb, jak również poradzić sobie z rozbijaniem i składaniem namiotów.

 

     

Polsko-słowacki biwak na Kralovej Studni, fot. archiwum Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 


Zorganizowanie zawodów rowerowych

 

Kolejnym z działań służących promowaniu aktywnych form wypoczynku były polsko-słowackie zawody rowerowe zorganizowane w dniu 17.10.2017 r. na Zapopradziu w Muszynie. Nie były to typowe zawody rowerowe gdzie wygrywają najszybsi zawodnicy. 30 uczestników zabawy z Polski i ze Słowacji musiało wykazać się wszechstronnością w jeździe na rowerze. Zawodnicy rywalizowali bowiem w sztafecie na rowerach, w jeździe na rowerach z wypełnionymi wodą szklankami, w jeździe parami slalomem, czy w jeździe grupami połączonymi linami.

 

     

                                                                                                                  Zawody rowerowe, fot. archiwum Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


Z kolei realizując zaplanowane działania Obec Ľubotín skoncentrowała się na budowie 3 tematycznych altanek wyposażonych w tablice służących jako punkty informacyjne dla turystów. Podobnie jak po stronie polskiej zorganizowano także wspólne wydarzenia dla uczestników z obu stron granicy, m.in. tzw. spotkanie rodzin na Kurčínie.

 

Wszystkie te wydarzenia pokazały w jaki sposób można wykorzystać potencjał gminy Muszyna i Ľubotína.


Więcej informacji o projekcie możne znaleźć tutaj.


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij