Ładowanie...

PRO COMMUNIO, o. z.

Stowarzyszenie PRO COMMUNIO, o. z. ze Słowacji poszukuje partnera polskiego do realizacji w 2021 roku mikroprojektu indywidualnego  polegającego na stworzeniu e-produktu - interaktywnej mapy pogranicza polsko-słowackiego z zaznaczonymi funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi oraz nieistniejącymi synagogami.
Elementem działań projektowych będą także  badania terenowe, wystawa i konferencja kończąca mikroprojekt.
 
W związku z tym, że mikroprojekt ma charakter indywidualny wszystkie działania finansowane są przez stronę słowacką, a rola partnera polskiego polega na współpracy i działaniach realizowanych przez PRO COMMUNIO, o. z.
 
Oferta Stowarzyszenia znajduje się poniżej.
pdf
PRO COMMUNIO, o. z.
Rozmiar 0.25 MB
Zobacz również
Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".
Euroregion "Tatry" na Poroniańskim lecie!
22 lipca 2022 r. promowaliśmy efekty mikroprojektów realizowanych w Euroregionie "Tatry" podczas otwarcia 47. Poroniańskiego lata.
Zakończył się dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 został zakończony dziewiąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij